Vláda schválila maximální cenu veřejné zakázky na provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu

Vytvořeno: 3. 5. 2016 Poslední aktualizace: 3. 5. 2016

Vláda na svém zasedání (2. 5.) schválila maximální nepřekročitelnou cenu veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu“. Ta činí podle znaleckého posudku vypracovaného v dubnu 2016 Českým vysokým učením technickým 1 354 254 449 Kč bez DPH, 1 638 647 883 Kč včetně DPH.

„Zajišťování letecké záchranné služby je nedílnou součástí neodkladné lékařské péče v případě ohrožení života a zdraví. I proto jsem rád, že vláda schválila maximální cenu, která bude hned zapracována do zadávací dokumentace tak, aby mohl být dodržen předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky v květnu 2016,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Posudek vychází z předpokládaných nákladů na poskytnutí služby, určuje maximální výši těchto nákladů (mzdové, odpisy, opravy, spotřeba materiálu, palivo apod.) a bude sloužit pro porovnání nabídek dodavatelů při hodnocení nabídkové ceny. Vzhledem k ukončení platnosti smlouvy ke dni 31. 12. 2016 je třeba vypsat veřejnou zakázku pro zajištění poskytování letecké záchranné služby pro 6 z celkového počtu 10 základen. Jedná se o základny Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, Jihlava, v rozsahu současného držení pohotovosti (Ostrava 24 hodinová pohotovost, ostatní denní pohotovost). 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?