Vláda schválila investiční prostředky pro zdravotnictví REACT-EU

Vytvořeno: 2. 11. 2020 Poslední aktualizace: 2. 11. 2020

Vláda schválila návrh na využití finančních prostředků REACT-EU pro Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP). Podpora by měla směrovat do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavby domovů pro seniory a do dalších prioritních oblastí.

REACT-EU je novým evropským investičním nástrojem, který umožní čerpat další prostředky v oblasti zdravotnictví v tomto programovém období kohezní politiky. Představuje rovněž mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství. Pro Českou republiku by mělo být vyčleněno cca 27 mld. Kč. Velká část finančních prostředků by měla směřovat právě do zdravotnictví, a to v objemu cca 15,2 mld. Kč. Prostředky budou rozdělovány v rámci současného Integrovaného regionálního operačního programu.

Veškeré projekty musí být zrealizovány a proplaceny do konce roku 2023. Podporované budou projekty na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

„Velmi vítám, že se podařilo schválit takový objem prostředků, který bude ve zdravotnictví efektivně využitý. Je to právě oblast zdravotnictví, která je v souvislosti s pandemií COVID-19 pod enormním tlakem. Peníze poputují jak do akutních odděleních páteřních českých nemocnic, tak na modernizaci oddělení, které pečují
o ty nejzranitelnější skupiny obyvatel,“
zmiňuje náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.

Oblasti podpory budou v nejbližší době projednány s Evropskou komisí, která posoudí jejich kompatibilitu s cíli REACT-EU, nejedná se tedy o finální verzi. Na základě výsledného rozdělení prostředků pak Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj bude blíže informovat o podporovatelných investičních aktivitách. A to prostřednictvím webových stránek a seminářů pro potenciální příjemce.

Konkrétní oblasti podpory a předpokládané alokace naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Bc. Jan Brodský, ředitel odboru komunikace, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?