Vláda schválila aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030

Vytvořeno: 2. 11. 2020 Poslední aktualizace: 4. 11. 2020

Vláda schválila aktualizovanou verzi Strategického rámce Zdraví 2030. Nová verze reaguje na pandemii covid-19 a přehodnocuje strategický směr českého zdravotnictví do roku 2030. Zohledňuje především předpokládané zdravotní a ekonomické dopady.

Směr nastavený ve Strategickém rámci Zdraví 2030 byl schválen vládou ČR usnesením 817/2019 dne 18. listopadu 2019  a odráží také aktuální dění v prioritách resortu.

Změna se týká doplnění relevantních dat do analytické části. Upravena je také návrhová část dokumentu, kde jsou stávající strategické cíle upraveny. Především s ohledem na ochranu obyvatelstva.

Stávající strategické cíle:

  1. ochrana a zlepšení zdraví obyvatel
  2. optimalizace zdravotnického systému s ohledem na zvýšení jeho schopnosti reagovat na nové výzvy
  3. podpora vědy a výzkumu

Aktuální epidemiologická situaci vedla k úpravám specifického cíle 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti a dalších relevantních částí ostatních specifických cílů (2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví, 2.3 Digitalizace zdravotnictví a 3.1 Zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví).

Aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030 byl schválen vládou usnesením 743/20 dne 13. července 2020.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?