Vláda řešila aktuální pandemickou situaci, schválila navýšení platů zdravotníků a učitelů i návrh na zvýšení přídavků na děti

Vytvořeno: 21. 12. 2020 Poslední aktualizace: 23. 12. 2020
Vláda Andreje Babiše se na jednání v pondělí 21. prosince 2020 zabývala současnou situací s vývojem nemoci covid-19 v české republice i ve světě. Odsouhlasila i několik důležitých legislativních návrhů včetně novely zákona o státní sociální podpoře, kterou chce zvýšit přídavky na děti.

Vláda vzala na vědomí ochranné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví ode dneška od 12 hodin zakázalo leteckým společnostem lety z Velké Británie a Severního Irska, a to zatím až do konce roku. Již od neděle platí, že všichni cestující z Velké Británie a Severního Irska, kteří pobývali v posledních dvou týdnech ve Spojeném království, musí do desetidenní karantény. Tu je možné předčasně ukončit pouze na základě negativního výsledku PCR testu. Důvodem je riziko spojené s novou mutací viru, která byla prokázána ve Velké Británii.

Kabinet se zabýval také přípravou na očkování obyvatel proti nemoci covid-19. „Konečně jsme se dočkali a v 15 hodin Evropská léková agentura oznámila, že podmíněně schválila vakcínu firmy Pfizer,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš. „Evropská komise by mohla zasednout možná ještě večer, čímž by se to všechno urychlilo, protože se počítalo, že to schválí 23. prosince. Znamená to tedy, že podle toho, jak to bylo naplánováno, by mohlo 26. prosince dojít k prvním dodávkám. První menší dodávky by mohly dorazit i do České republiky 26. prosince večer a 27. prosince bychom začali v České republice očkovat podle plánu,“ uvedl premiér Babiš. V první, symbolické várce by mělo do České republiky dorazit 9 750 vakcín.

Vláda schválila změnu krizového opatření, kterým upravila pravidla vycházkového režimu v zařízeních sociální péče. Od 22. prosince bude vycházka umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude muset být zopakován za další 3 až 4 dny.

Vláda vzala na vědomí i tři nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. První nařizuje zdravotnickým zařízením od zítřka omezit plánovanou péči a průběžně navyšovat kapacitu covidových lůžek. Druhé nařizuje od 27. prosince všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování proti onemocnění covid-19, aby údaje o provedeném očkování bezodkladně zaznamenali do příslušného modulu Informačního systému infekčních nemocí. Třetí nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, aby od 1. ledna informaci o každém výsledku POC antigenního testu bezodkladně elektronicky hlásili rovněž do Informačního systému infekčních nemocí.

Kabinet se shodl také na další pomoci podnikatelským subjektům. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí má za úkol připravit další liberační daňový balíček, kterým prodlouží stávající pardon na úroky z prodlení z některých daní a zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné 15. 4. 2021 až do 16. srpna 2021.

Vláda rozhodla i o prodloužení všech tří režimů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus až do 28. února 2021. Důvodem je jednak stále nepříznivá epidemická situace, která vyžaduje vládou nařízené regulace, jež výrazně zasahují do fungování některých segmentů ekonomiky, a také zdržení legislativního procesu novely zákona o zaměstnanosti zavádějící tzv. kurzarbeit. Ta stále čeká na doprojednání v Poslanecké sněmovně. Na pokračování programu Antivirus bude vláda potřebovat dalších 8 miliard korun. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministři schválili rovněž plánované navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví a v regionálním školství. V novele nařízení vlády se zvyšují od 1. ledna 2021 platové tarify zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a lékařů o 10 procent. To se týká i lékařů, kteří pracují jako státní zaměstnanci – lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví. Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství se zvýší o 4 procenta.

Kabinet projednal několik důležitých novel zákonů. Jedním z nejdůležitějších byl návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který zvyšuje přídavky na děti. Do Poslanecké sněmovny nakonec zamíří verze, která zvyšuje přídavek na dítě o 26 procent a zároveň rozšiřuje okruh rodin, které na něj budou mít nárok, tak, že zvyšuje klíčový parametr – násobek částky životního minima – z hodnoty 2,7 na 3,4. Tím se zvýší počet dětí podpořených touto dávkou na přibližně dvacet procent nezaopatřených dětí. Adekvátně chce vláda navýšit i přídavek na nezaopatřené dítě ve zvýšené výměře. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu dnes seznámil kabinet s návrhem věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů. Tato právní norma má ošetřit práva dotčených obcí i občanů v procesu vyhledávání lokality pro úložiště jaderného odpadu. Její existenci předpokládá i platná verze atomového zákona. Nový zákon má posílit legitimitu výběru nového úložiště a zvýšit transparentnost celého procesu. Kabinet současně projednal i Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2021, tříletý plán a dlouhodobý plán a schválil návrh na zúžení počtu lokalit pro budoucí hlubinné úložiště na čtyři preferované. Ve finálním výběru zůstaly lokality Březový potok na Klatovsku, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Janoch u Temelína, přípravné práce jsou však na základě politického závazku přerušeny právě až do schválení nového zákona. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila rovněž návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, kterým budou do české legislativy transponovány nové evropské předpisy, konkrétně novela směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Nový zákon stanoví požadavky na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Pro objednavatele hromadné dopravy to bude znamenat, že budou muset koncipovat výběrová řízení tak, aby naplnili povinné kvóty ekologičtějších vozidel. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet schválil i novelu nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky a nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí. Schválené změny mají zvýšit zájem o výstavbu nájemních bytů například tím, že vláda zvýšila věkovou hranici žadatelů na 40 let pro cílovou skupinu mladých, zrušila omezení plochy pořizovaného bytu nebo rodinného domu či zvýšila relativní podíl úvěru na ceně nemovitosti – nákladů do výše 90 procent potřebných prostředků na koupi nebo na výstavbu. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda posvětila i dva projekty Ministerstva kultury. Schválila záměr na výkup zámečku v Petrkově a přilehlého areálu. Zámeček je neodmyslitelně spjat s významným českým básníkem, grafikem a překladatelem Bohuslavem Reynkem a jeho ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a stát jej prostřednictvím Památníku národního písemnictví odkoupí za 18 milionů korun. Vznikne tu Česko-francouzské centrum literatury a výtvarného umění a ministerstvo plánuje celý areál zpřístupnit veřejnosti. Více o projektu naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Rezort kultury dostal od vlády souhlas i k zřízení Památníku ticha, připomínajícího památku a osudy deportovaných osob, především židovských obyvatel za druhé světové války, ale i pražských Němců po jejím skončení či politických vězňů za komunistické perzekuce. Památník vznikne v areálu zaniklého nádraží Praha-Bubny, odkud právě transporty deportovaných osob vyjížděly. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Kompletní výsledky jednání vlády


Jste spokojeni s obsahem této stránky?