Vláda požádá Sněmovnu o dalších 30 dnů nouzového stavu, chce také zjednodušit systém covidových podpor pro podnikatele

Vytvořeno: 9. 2. 2021 Poslední aktualizace: 10. 2. 2021

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tedy do 16. března. Příslušný návrh žádosti, k níž se poslanci vyjádří na čtvrteční schůzi, schválil kabinet Andreje Babiše na zasedání vlády v pondělí 8. února 2021.

Nouzový stav vyhlášený vládou kvůli nepříznivé epidemické situaci v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 trvá v české republice od 5. října 2020. Důvodem pro žádost o jeho další prodloužení jsou přetrvávající problémy, které vysoký počet pacientů s nemocí covid-19 způsobuje především českému zdravotnictví. Za současného stavu není podle vlády možné rozvolnit přijatá krizová a mimořádná opatření na úroveň, která by už nouzový stav nevyžadovala.

Vláda současně projednala dílčí úpravu v krizovém opatření omezujícím činnost maloobchodu a služeb. Od úterý 9. února umožní činnost provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, jež jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti. Rozšíří se i povolené vzdělávací akce a zkoušky, a to o praktickou přípravu na výkon regulovaného povolání sociální pracovník, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti podle zákona o dráhách a o rekvalifikační kurzy zabezpečované Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kabinet se vrátil i k diskusi, jakou formou nejlépe motivovat veřejnost, aby pomohla v boji s epidemií tím, že bude v případě odhalení nákazy koronavirem důsledně nahlašovat rizikové kontakty, případně odcházet do karantény a dodržovat ji. Výsledkem debat i v rámci tripartity je návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu, který zavádí mimořádný příspěvek při karanténě ve výši 370 korun za každý kalendářní den po dobu nanejvýš deseti dnů trvání karantény.

Tento příspěvek by zaměstnanec dostal současně s vyplacenou nemocenskou, hradil by ho zaměstnavatel, který by si tento výdaj následně odečetl z pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše příspěvku bude limitována tak, aby součet náhrady mzdy a příspěvku nepřevýšil 90 procent průměrného hrubého výdělku zaměstnance podle zákoníku práce. Pokud zákon projde Parlamentem, měl by platit od 1. března na dobu tří měsíců. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další úlevy pro jednotlivce i podnikatele v době koronavirové krize připravily Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministryně financí dostala od vlády souhlas k vydání nařízení, kterým budou daňovým subjektům prominuty správní poplatky za přijetí žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování za podmínky, že žádost bude podána od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021. Žádosti o prodloužení lhůty se tak budou týkat zejména daňových přiznání, jako je například přiznání k dani z příjmů. Nařízení již bylo publikování ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pak dostalo od vlády svolení realizovat nový podpůrný program COVID – Veletrhy/kongresy pro podnikatele ve veletržním, eventovém a kongresovém průmyslu, kteří v důsledku protiepidemických nařízení vlády přišli alespoň o 30 procent obratu za březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019. Takoví podnikatelé budou moci požádat o podporu ve výši 60 procent nepokrytých nákladů, respektive 40 procent pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Vláda zároveň souhlasila se záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí zásadně zjednodušit dosavadní systém vyplácení podpor podnikatelům či zaměstnavatelům postiženým dopady koronavirové krize. Podpora bude zaměřena na podnikatelské subjekty, u kterých došlo v  rozhodném období k poklesu tržeb o 50 a více procent. Osoby samostatně výdělečně činné budou podpořeny formou kompenzačního bonusu, který se zvýší z 500 na 1 000 korun denně. Podpora zaměstnavatelů bude pokračovat prostřednictvím programu Antivirus administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměstnavatelé si budou moci požádat také o pomoc Ministerstvo průmyslu a obchodu, které jim vyplatí 500 korun za zaměstnance a den. Tyto kompenzace budou fungovat od 1. února.

Kabinet schválil také návrh novely krizového zákona a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Novela má umožnit efektivnější trestání těch jednotlivců i podnikatelských subjektů, které opakovaně porušují vládou uložené povinnosti a omezení vyhlášené v rámci krizových opatření. Případné prokázání opakovaného porušení by umožnilo udělit vyšší sankci. Více o návrhu naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda souhlasila také s návrhem nakoupit do pohotovostních zásob Ministerstva vnitra tři mrazicí kontejnery pro přechodné uložení těl zemřelých. Jedná se o preventivní krok, pokud by v České republice došlo k dalšímu nárůstu zemřelých. Sloužit budou i jako rezerva pro případ technických odstávek stávajících zařízení, pro uložení většího množství těl obětí hromadných neštěstí, teroristických útoků či živelních katastrof, ale posloužit mohou i jako přepravní kontejnery pro převoz humanitární pomoci. Nákup zařídí Správa státních hmotných rezerv, k dispozici bude mít 15 milionů korun.

Ministři a ministryně odsouhlasili také poskytnutí dvou humanitárních darů pro země postižené pandemií koronaviru. Do Moldavské republiky Česká republika daruje a doveze 300 000 kusů ochranných roušek, 100 000 kusů ochranných rukavic, 5 000 kusů ochranných obleků a 55 přístrojů pro neinvazivní plicní ventilaci. Do Peruánské republiky poputuje 400 000 kusů roušek, které si odveze Peru na vlastní náklady. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda rovněž odsouhlasila návrh ministra vnitra na zapojení odsouzených osob do výroby komponentů potřebných pro zajištění očkování proti covid-19 v České republice. Odsouzení ve věznici Heřmanice na jednom ze svých pracovišť vyrobí 25 300 kusů jednorázových pěnových podložek, které budou sloužit jako pomůcky pro převoz vakcín od firmy Pfizer-Biontech.

Kompletní výsledky jednání vlády


Jste spokojeni s obsahem této stránky?