Vláda navrhne prodloužení nouzového stavu do 20. prosince, minimální mzda se má zvýšit o 600 korun

Vytvořeno: 17. 11. 2020 Poslední aktualizace: 17. 11. 2020

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila souhlas s prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 20. prosince. Kabinet rovněž odsouhlasil zvýšení minimální mzdy na 15 200 korun a prodloužil některá opatření proti šíření epidemie koronaviru. Ministři rozhodli také o podpoře propuštěných zaměstnanců Sokolovské uhelné.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se vláda rozhodla požádat Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzové stavu, tentokrát do 20. prosince 2020. Prodloužení je potřeba s ohledem na nutnost ponechat v platnosti dosud přijatá protiepidemická opatření.

Vláda rozhodla také o změně některých opatření určených k omezení šíření koronaviru. Od 18. do 20. listopadu je upraveno krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. Nově se lze účastnit svatby, pohřbu či bohoslužby, v počtu maximálně 15 osob. Výjimku budou mít také lidé sportující na venkovních sportovištích.

Od 18. do 20. listopadu je upraveno také krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Bude prodloužena možnost prodejní doby až do 21.00, v provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a nově je výjimka ze zákazu pro psí a kočičí salóny.

Od 18. do 20. listopadu budou moci do škol a školních družin docházet k prezenční výuce, za přísných protiepidemických opatření, žáci 1. a 2. tříd. Mezi výjimky z opatření o omezení provozu škol nově patří například i individuální konzultace na základních a středních školách. Informace k omezením v oblasti školství od 18. listopadu

Vláda schválila také krizové opatření, které má v době pandemie zajistit chod prvků kritické infrastruktury. Jedná se jak o režimová opatření týkající se zaměstnanců, tak musí subjekty kritické infrastruktury nově určit nezbytné smluvní dodavatele, vést si jejich aktuální seznam, pravidelně tento seznam předávat příslušnému ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu. Jedná se o nařízení, které platilo již na jaře během první vlny pandemie.

S účinností od 18. do 20. listopadu 2020 je upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a s účinností od 17. listopadu je upraveno ochranné opatření týkající se překročení státní hranice ČR. Prodlužuje se možnost cestovat v nutných případech do červených zemí až na 24 hodin bez testu. Toto platí pro zdravotní, rodinné, obchodní nebo pracovní důvody. Možnosti cestování se mění i pro nesezdané páry. Nově se bude možné setkat i s partnerem ze země, odkud je do ČR třeba vízum. Podmínkou je doložení dlouhodobého vztahu.

Vláda schválila zvýšení základní sazby minimální mzdy. Měla by se od 1. ledna 2021 zvýšit z 14 600 na 15 200 korun. Cílem je posílení motivace k práci a zvýšení výdělkové úrovně zaměstnanců. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda dnes schválila novelu ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti u firem zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Novela cílí na minimalizaci očekávaných dopadů ze ztráty zaměstnání stávajících zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná. Celkem se propuštění dotkne asi 1000 zaměstnanců a jejich rodin. Díky novele se propuštění zaměstnanci budou moci stát příjemci státního příspěvku na strukturalizaci ve výší 5 300 korun měsíčně, a to po dobu 5 až 36 měsíců. U zaměstnanců, kteří ve společnosti pracovali nepřetržitě 25 let a dosáhli věkové hranice 55 let, se může jednat až o 60 měsíců.

Nově schválená novela nařízení o mýtném přináší tzv. třísložkovou strukturu sazeb mýtného od 1. ledna 2021. Hlavní změny se týkají poplatků, které se již nebudou platit na kalendářní rok, ale na rok od doby zakoupení. Navíc se zavádějí poplatky na 30 dnů pro vozidla poháněná plynem nebo biometanem. Rovněž se rozlišují sazby mýtného, a to podle různých kritérií. Mezi ta patří například kategorie pozemní komunikace, kategorie vozidla, míra znečištění ovzduší či hmotnost vozidla. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Dotační program Covid – Školy v přírodě je zaměřený na pomoc ubytovacím zařízením, která pořádají školy v přírodě. Poskytovat se bude podpora ve výši 27 % z částky nasmlouvaných neuskutečněných pobytů škol. Konkrétně se bude jednat o období od 25. května do 29. června 2020. Podpora bude v maximální výši 400 korun na žáka a den. Celkem je na realizaci dotačního titulu připravena částka 65 milionů korun. Samotná realizace bude probíhat v období 30. listopadu 2020 až 30. června 2021. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Až 825 milionů korun uvolní vláda na podporu obnovy sportovních aktivit. Peníze byly původně určené na program Covid – Sport, na který byla vyčleněna celkem 1 miliarda korun. Nevyužitých 825 milionů korun tak bude v rámci podpory Restart sportu využito na podporu klubové činnosti, sportovních akcí pro registrované sportovce i na obnovení sportovních činností po epidemii. Cílem je vytvoření kvalitních podmínek pro sportovce, aby se mohli připravovat na reprezentování České republiky. Podpora se týká i mladých a hendikepovaných sportovců.

Vláda projednala také Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví pro druhou vlnu epidemie covid-19. Mezi opatření patří realizace informační kampaně k oblasti duševního zdraví, posílení linek psychické pomoci, zapojení Armády a složek IZS do psychologické podpory, či zvýšení dostupnosti psychoterapie a psychosociálních intervencí. Zároveň dojde k implementaci programu prevence duševních onemocnění do škol a vytvoření sítě zdravotních krizových center s komplexní péčí.

Kompletní výsledky jednání vlády ze dne 16. 11. 2020


Jste spokojeni s obsahem této stránky?