Vláda jmenovala hlavní hygieničkou ČR Pavlu Svrčinovou

Vytvořeno: 26. 7. 2021 Poslední aktualizace: 26. 7. 2021

Na pozici hlavní hygieničky ČR a také náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vláda s účinností od 27. července jmenovala Pavlu Svrčinovou, která byla výkonem funkce pověřena od března letošního roku.

Jmenování proběhlo na základě stanoviska výběrové komise, která v souladu se zákonem o státní službě doporučila Pavlu Svrčinovou vládě k rozhodnutí o jmenování. Státní tajemník společně s ministrem zdravotnictví tak učinili v návaznosti na výběrové řízení, které bylo vypsané od 2. června a možnost pro podání přihlášek byla do 2. července 2021.

„Paní doktorka má dlouholetou praxi z krajské hygienické stanice a také bohaté zkušenosti ze zahraničí a určitě má hygienické službě co nabídnout. U řešení pandemie koronaviru je od začátku a je tedy v situaci zcela zorientovaná. Díky tomu bude zachována kontinuita vedení hygienické služby, která potřebuje rozvíjet a modernizovat. Paní doktorka je důležitým členem mnou ustanovené pracovní skupiny, která se věnuje reformě systému institucí zabývající se ochranou veřejného zdraví, ve kterém mají hygienické stanice svou nezastupitelnou roli,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Naší absolutní prioritou je nyní očkování proti covid-19 a samozřejmě také včasná detekce mutací. Na druhou stranu, není jen covid a my se musíme dívat do budoucna. Proto pan ministr Vojtěch sezval panel odborníků, v rámci kterého připravíme koncept reformy systému ochrany veřejného zdraví, a to i v návaznosti na zkušenosti, které jsme získali v průběhu pandemie. Jsem ráda, že mohu v této započaté práci pokračovat a podílet se na takto důležitých projektech. Velmi si vážím důvěry, kterou mi vláda svěřila,“ uvedla nově jmenovaná hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou na Univerzitě Karlově v Praze. Na studium navázala v Institutu postgraduálního vzdělávání, kde se postupně věnovala dvěma specializacím, a to v epidemiologii a hygieně, v hygieně potravin a předmětů běžného užívání. Doktorát následně získala na Ostravské univerzitě.

Po úspěšném dokončení vysoké školy začínala jako lékařka hygienické služby na Městské hygienické stanici v Ostravě. Jako vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání a vedoucí odboru státního zdravotního dozoru působila na Krajské hygienické stanici v Ostravě. Místo vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zastávala i na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. V té době se stala odbornou asistentkou na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity. Vyučovala obor hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

V letech 2009 až 2015 působila jako auditorka bezpečnosti potravin v Potravním a veterinárním úřadu na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin v rámci Evropské komise v Bruselu. Na starosti měla vedení auditních týmů pro audit národních systémů úředních kontrol bezpečnosti potravin ve státech Evropského společenství a v třetích zemích.

Po této pracovní zkušenosti se stala externí vyučující hygieny výživy a předmětů běžného užívání a ochrany zdraví výživou na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví při Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2016 do ledna 2020 byla ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na Hygienické stanici hlavního města Prahy. Od roku 2000 byla členkou Poradního sboru hlavního hygienika České republiky pro hygienu výživy. V letech 2003 až 2009 byla předsedkyní tohoto poradního orgánu.

Na post hlavní hygieničky České republiky přišla v březnu 2021 z pozice ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?