Vláda dnes schválila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí

Vytvořeno: 7. 5. 2024 Poslední aktualizace: 7. 5. 2024

Vláda dnes schválila změnový zákon o sociálně-zdravotním pomezí, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Počítá s efektivním propojením sociálně-zdravotních služeb. Tento krok umožní poskytování komplexní péče v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a centrech duševního zdraví. Cílem je řešit aktuální problémy spojené s oddělenými systémy péče pro jednotlivé pacienty. Plánované nabytí účinnosti je od ledna 2025.

Cílem tohoto zákona je propojení a vzájemná koordinace dosud oddělené sféry sociální a zdravotní péče směřující ke zlepšení kvality života klientů v sociálně zdravotních službách, garance vysoké úrovně poskytované zdravotní i sociální péče klientům, a to na jednom místě, lepší naplňování potřeb pacientů v sociální i zdravotní rovině a pružné a efektivní reakce na měnící se potřeby osob s chronickými zdravotními problémy, pro které má zdravotní stav významný dopad i na jejich sociální situaci

Nově vzniklá komplexní služba bude poskytovat a zahrnovat široký rozsah zařízení, včetně domovů pro postižené, denních center a nemocnic. Ošetřovatelská péče by byla zajišťována jak interními zaměstnanci, tak externími poskytovateli. Návrh také počítá se stanovením přísných požadavků na vybavení a personál, přičemž nesplnění těchto kritérií by bylo sankcionováno.

„Napravujeme dlouhé roky, kdy agenda dvou sousedních a programem velmi blízkých ministerstev nebyla řešena ve spolupráci. S ministrem Jurečkou jsme připravili kvalitní zákon, který pomůže pacientům i poskytovatelům na hranici zdravotní a sociální péče,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Legislativní změny, které jsme společně s ministrem Válkem připravili, mimo jiné propojí, a především vzájemně zkoordinuji sféry sociální a zdravotní péče, které dosud byly oddělené. To bude směřovat hlavně ke zlepšení kvality života pacientů či klientů, kteří zároveň potřebují obě složky péče,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Na základě rozšíření možnosti poskytovat zdravotní služby i v zařízeních odlehčovacích služeb dojde k rozšíření dostupnosti a využitelnosti těchto služeb pro klienty. Podmínkou pro nárok na poskytování sociálně zdravotní lůžkové péče bude indikace lékaře. K poskytování sociálně zdravotní lůžkové péče se bude moci přihlásit jak zcela nový poskytovatel, tak i dosavadní poskytovatel sociálních služeb či dosavadní poskytovatel pouze zdravotních služeb.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?