Vláda dnes schválila mírné uvolnění opatření v maloobchodu a u venkovního sportu

Vytvořeno: 6. 4. 2020 Poslední aktualizace: 6. 4. 2020

Na základě dnešního jednání vlády rozšíří Ministerstvo zdravotnictví od půlnoci 9. dubna výjimky z mimořádného opatření o prodej v hobbymarketech, prodejnách stavebnin a stavebních výrobků, železářstvích, prodejnách a servisech jízdních kol. Již od úterý 7. dubna platí výjimky pro provozovny pro sběr a výkup surovin a pro kompostárny, stejně jako možnost odkládání odpadu v sběrných dvorech. Současně ministerstvo umožňuje provoz venkovních sportovišť.

Uvolňování opatření jde ruku v ruce s přísnějšími hygienickými pravidly v těchto provozovnách. Co se týče sportovišť, je například možné hrát tenis, nicméně jejich zázemí, jako jsou šatny nebo sprchy, zůstává nadále zavřeno,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Obchody musí zajistit, aby se zákazníci, například ve frontách, od sebe zdržovali na vzdálenost dva metry, a zajistit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů, jako jsou kliky, zábradlí nebo nákupní vozíky. Pracovníci provozoven mají povinnost nosit rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. 
Zákaz volného pohybu osob se nově nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Sportující osoby nemusí nosit ochranu úst a nosu pokud jsou od jiných osob odděleni fyzickou překážkou (např. venkovní kurty oddělené stěnou nebo plotem) nebo dodržují vzdálenost nejméně 2 metry. Sportovat mohou společně jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, a od jiných osob musí zachovávat odstup nejméně 2 metry. Nesmí být také využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. 
Pokud se bude epidemiologická křivka vyvíjet nadále příznivě, tak může dojít k postupnému rozvolňování dalších opatření. Nicméně jsme nadále velmi obezřetní a každé opatření konzultujeme s odborníky a pečlivě hodnotíme jejich dopady. Připravujeme jasný plán uvolňování opatření, který po Velikonocích představíme,“ uvedl ministr Vojtěch. 
Vláda dnes také schválila návrh zákona, který se týká výkonu povolání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Na základě podnětů ze strany nemocnic umožní Ministerstvo zdravotnictví po dobu nouzového stavu pod odborným vedením pracovat v českých nemocnicích lékařům a sestrám ze třetích zemí bez aprobační zkoušky. „Jedná se o dočasné mimořádné opatření a já věřím, že nebude nutné jej využívat. V tuto chvíli jsou naše nemocniční kapacity dostatečné, nicméně chceme být připraveni, pokud by se situace změnila,“ dodal ministr. 
Dnešním dnem se také ruší mimořádné opatření z 6. března týkající se regulace prodeje a vývozu respirátorů FFP3. Nově je možné je prodávat komukoliv jinému, než České republice. Současně bylo na základě dnešního usnesení vlády českým výrobcům Moldex/Metric, Pardam, Refil a Nanologix corporation nařízeno přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví respirátory FFP3. 

Všechna mimořádná opatření MZ ČR v návaznosti na dnešní jednání vlády naleznete na našich stránkách.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?