Vláda České republiky schválila jednorázový finanční příspěvek ve výši 200 milionů korun pro pražskou Nemocnici Na Bulovce a 500 milionů korun brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny. Finance budou poskytnuty z vládní rozpočtové rezervy.

Vytvořeno: 31. 7. 2014 Poslední aktualizace: 31. 7. 2014

Ekonomická situace Nemocnice na Bulovce a Fakultní nemocnice u svaté Anny není dobrá, je to důsledek špatného hospodaření z uplynulých let. Pokud by jim vláda nepomohla, reálně hrozilo, že přestanou fungovat a bude ohrožena péče pro pacienty. Nad našimi nemocnicemi jsme zavedli přísnou kontrolu, mají plány k ekonomickému ozdravení, které plní. Potřeba oddlužení by se už neměla opakovat a měly by hospodařit vyrovnaně, říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Nemocnice Na Bulovce zajišťuje komplexní zdravotní péči pro občany značné části hl. m. Prahy a severozápadní části Středočeského kraje, některá specializovaná pracoviště pak mají celorepublikový význam. Nemocnice se také významnou měrou podílí na výuce lékařů a sester ve spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zajišťuje komplexní zdravotní péči pro občany města Brna a jeho okolí, specializovaná pracoviště mají působnost pro celý Jihomoravský kraj a v některých případech pro celou Českou republiku. Odborná pracoviště fakultní nemocnice jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických, popřípadě dalších fakult a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů i nelékařských profesí. Situaci FN u sv. Anny výrazně ovlivňuje realizace projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC). Ekonomická situace přerostla možnosti řešení vlastními silami nemocnice, což vedlo na podzim 2013 k výměně jejího ředitele.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?