Větší důraz na kvalitu péče a prevenci, to přináší úhradová vyhláška v gynekologii

Vytvořeno: 17. 9. 2019 Poslední aktualizace: 17. 9. 2019

Úhradová vyhláška pro příští rok přináší řadu pozitivních změn v gynekologii. Dohodli se na nich zástupci ambulantních gynekologických služeb a zdravotních pojišťoven. Dohoda zavádí balíčkové platby za těhotné pojištěnky, které podpoří kvalitu péče u registrujícího gynekologa. Lékaři také budou více dbát na prevenci svých registrovaných pacientek. Očekávaný růst úhrad v tomto segmentu je příští rok 227 milionů korun.

Znění vyhlášky v segmentu poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb směřuje postupně k nové koncepci úhradového mechanismu ve formě agregovaných plateb v dalších obdobích. Z tohoto důvodu budou nově zavedeny balíčkové platby za jednotlivé trimestry péče o těhotné pojištěnky a zároveň úhradový mechanismus, který sjednocuje způsob výpočtu celkové výše úhrady u jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Pojišťovny se od příštího roku zaměří na bonifikaci registrujících lékařů, čímž bude podpořena kvalita péče, kterou svým pacientkám poskytují. Kromě toho budou bonifikováni lékaři, kteří alespoň u 50 procent svých registrovaných pacientek provedou preventivní prohlídku. Cílem je zvýšit počet pacientek, které absolvují preventivní prohlídky, a zvýšit tak pravděpodobnost včasného záchytu závažných onemocnění,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Po dohodě se zdravotními pojišťovnami zachováváme bonifikaci za dostupnost a kvalitu poskytované péče. Lékař, u kterého je těhotná registrována, dostane tři balíčkové úhrady za jednotlivé trimestry. Pojišťovna tak jednoznačně hradí péči za těhotné tomu, kdo ji řídí, tedy registrujícímu gynekologovi. Pro gynekology a zdravotní pojišťovny je tato změna výhodná a předvídatelná a benefitují z ní pacientky registrujících gynekologů. Dovoluji si říct, že v zavádění agregovaných plateb je náš segment nejprogresivnější a určitě v tom chceme pokračovat i v dalších letech,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

Dohoda naplňuje strategii VZP, tedy bonifikovat kvalitu a komplexnost poskytované péče. Cílí tedy na lékaře, kteří tyto priority naplňují. Je potřeba poděkovat gynekologům za to, že jsme se na těchto prioritách shodli, což ve výsledku přinese kvalitní péči pro naše klienty,“ uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?