Velikonoce se zatím na vývoji nemocnění covid-19 neprojevily, epidemiologická situace je pozitivní

Vytvořeno: 23. 4. 2020 Poslední aktualizace: 23. 4. 2020

Z dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se Velikonoce zatím negativně nepodepsaly na vývoji onemocnění covid-19 v České republice. Nelze vyloučit pozdní efekt v následujícím období, nicméně je spíše nepravděpodobný.

Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v ČR od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,8 %. Klesá také denní podíl nových případů z počtu provedených testů, aktuálně je na hodnotě 1,6 %. „Epidemiologická situace je nadále pozitivní, infekce se nekontrolovaně nešíří. Můžeme se nadále postupně vracet k normálnímu životu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

ČR se v procentu pozitivních záchytů z celkového počtu testů posouvá k zemím, které zastavily nekontrolovatelné šíření epidemie. Řada států vykazuje v mezinárodním srovnání významně vyšší pozitivity, například Rakousko (7,3 %), Velká Británie (31,4 %), USA (18,9 %). „V pondělí byl mírný výkyv, ale od včerejška vidíme opět pokles. Včera bylo provedeno přes 8 800 testů, což je rekord, a z toho bylo jen 99 pozitivních záchytů. Nezdá se, že by se Velikonoce negativně podepsaly na vývoji onemocnění. Jsme jedni z premiantů v Evropě, možná ve světě. Daří se nám s epidemií efektivně bojovat. Udělali jsme velký kus práce. Ale stále musíme být všichni obezřetní a dodržovat základní hygienická pravidla. Chtěl bych všechny občany požádat, aby nepolevovali. Čísla zůstanou dobrá jen když budeme všichni zodpovědní,“ dodal ministr.
Dnes byla v ČR zahájena studie kolektivní imunity vůči covid-19 na vzorku 27 tisíc lidí. „Zaznamenali jsme od rána velký zájem občanů. A jsme za to moc rádi. Některé stany jsou ale přeplněné a lidé stojí dlouhé fronty. Připravíme objednávkový systém, aby to bylo pro občany pohodlnější. Studie poběží ještě 8 dní, proto není nutné přijít hned první den. Prosím občany, aby svou návštěvu stanů naplánovali i do dalších dnů,“ vyzval občany ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
Před Velikonocemi bylo reprodukční číslo infekce v populaci rovno 1,0, což znemožňuje rychlé vzplanutí nekontrolovaného šíření nemoci. Nyní se celkové reprodukční číslo dostalo dokonce na hodnotu 0,74. Nový prediktivní model ÚZIS počítá s přibližně 7 800 potvrzených případů onemocnění ke konci dubna.
Počet vyléčených tvoří téměř 30 % z celkového počtu nakažených a jejich počet denně přibývá. K dnešnímu ránu přesáhl 2 000. Průměrný mezi denní růst uzdravených je 11,8 %. Vyléčení jsou ze všech věkových kategorií. Současně nedochází k výraznému nárůstu počtu nemocných v rizikových skupinách, ani nepozorujeme významné změny v počtu a charakteristikách hospitalizovaných. Populace 65 let a starší tvoří 21 % a populace 75 let a starší 11 % všech dosud diagnostikovaných. Podíl hospitalizovaných z celkového počtu pozitivních případů je 15 %.
Většina úmrtí pacientů pozitivních na covid-19 nastává v nemocnici. 90 % z nich je u pacientů starších 60 let a u pacientů s nějakým dlouhodobým komplikujícím onemocněním, jako je obezita, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, onkologické onemocnění, dýchací systém.
Naplno funguje Národní dispečink intenzivní péče, který monitoruje stávající kapacity a koordinuje umísťování pacientů covid-19 (i non covid-19). Umožňuje nám to zavčas identifikovat pokles kapacity intenzivní péče a také nastavovat tempo obnovování plánované péče v nemocnicích s ohledem na vývoj počtu covid pacientů. S ohledem na dostatečné kapacity akutní lůžkové péče je možné restartování zdravotní péče. Sledování kapacity systému intenzivní péče je nezbytnou podmínkou návratu do normálu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?