Vědecká studie: Chirurgické kastrace výrazně snižují riziko opakování sexuálních deliktů

Vytvořeno: 19. 1. 2015 Poslední aktualizace: 19. 1. 2015

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2012 k problematice chirurgických kastrací u pachatelů sexuálních trestných činů, zadalo Ministerstvo zdravotnictví vypracování studie „Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů.“ Se závěry této studie, vypracované Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, byla dnes (19. 1. 2015) vláda seznámena.

Ve spolupráci se sexuologickými odděleními psychiatrických nemocnic a sexuologickými ambulancemi byly zpracovány informace a zkušenosti, které mají pracoviště se sexuálními delikventy po provedení terapeutické kastrace. Respondentům (pacientům) byl předán specifický anonymní dotazník. Zaměření v obou částech studie se soustředilo především na indikace, vedoucí k chirurgickému výkonu a na jeho efektivitu ve vztahu ke specifické recidivitě sexuální delikvence. U respondentů uběhlo v době dotazování od terapeutické kastrace 2 až 24 roků. Ze studie vyplývá, že je zřejmé, že tento výkon výrazně snižuje specifickou recidivitu kastrovaných pacientů. Z respondentů spáchali po kastraci sexuální delikt pouze dva, což znamená recidivitu 4 %.

Výsledky studie jasně dokazují, že jde o metodu, která je účinnější než cokoli jiného, a tudíž považuji za vhodné ponechat možnost kastrace v právním řádu. Pokud pacienti sami cítí, že nejsou schopni zvládnout svůj problém a mohli by udělat něco, čeho by třeba celý život litovali, nevidím důvod, proč jim to neumožnit,“ uvádí k výsledkům studie ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Vzhledem k závěrům vědecké studie Ministerstvo zdravotnictví považuje za vhodné ponechání možnosti provedení terapeutické kastrace v právním řádu jako léčebnou metodu i proto, že se v současné době jedná o zákrok naprosto ojedinělý. Je možný pouze se souhlasem pacienta a poté, co ostatní léčebné postupy byly neúspěšné nebo jsou ze zdravotních důvodů kontriandikovány.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?