Ve většině evropských zemí je nízké riziko nákazy, Češi se budou muset prokázat negativním testem při příjezdu z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství

Vytvořeno: 22. 6. 2020 Poslední aktualizace: 29. 6. 2020

Epidemiologové aktualizovali mapu, která znázorňuje systém označující míru rizika v souvislosti s nákazou covid-19, tzv. semafor, podle kterého se od 15. června budou odvíjet pravidla na hranicích. K zemím s vysokým rizikem nákazy (červená) se nově přidává Portugalsko. Naopak řada zemí se středním rizikem (oranžová) se přesunula do kategorie s nízkým rizikem (zelená). Epidemiologická situace ve státech sousedících s ČR se změnila v případě Polska, konkrétně u Slezského vojvodství. Tato část Polska sousedící s ČR se z důvodu skokového nárůstu počtu nakažených přesunula do červené kategorie. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje českým občanům sledovat před vycestováním vývoj epidemiologické situace v daných zemích.

Rozdělení států EU dle vývoje onemocnění covid-19, tzv. semafor, se rozlišuje na tři stupně, podle toho, jaká je v nich situace ohledně vývoje onemocnění covid-19 a jaká omezení čekají na ty, kteří by z nich zamířili do České republiky. Zelená značí země, ze kterých je možné přicestovat bez omezení jak pro občany České republiky, tak pro cizince. Z oranžově označených států se Češi budou moci vracet bez omezení. Na občany a rezidenty zemí EU+, které spadají od oranžové a červené kategorie, se budou nadále vztahovat podmínky pro vstup definované ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví (např. nadále platí, že občané těchto zemí nemohou do ČR cestovat za turistickým účelem). Při příjezdu z červených zemí se budou muset negativním testem po návratu nadále prokazovat jak cizinci, tak i Češi.

Itálie, Irsko, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Španělsko a Malta se přesouvají z oranžové kategorie do zelené, tedy zemí s nízkým rizikem nákazy. Belgie zůstává v oranžové kategorii, tedy se středním rizikem nákazy. Situace se zlepšila ve Velké Británii, která je nyní také zařazena do kategorie se středním rizikem.

Mezi červené země patří Švédsko a Portugalsko. Kvůli nepříznivému lokálnímu vývoji v počtu nakažených spadá mezi červené země také Slezské vojvodství, část jižního Polska sousedící s Moravskoslezským krajem.

Parametry a kritéria tzv. semaforu vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Kritériem je počet nakažených osob na 100 tisíc obyvatel. Na systému spolupracují odborníci z řad epidemiologů, z ministerstva zdravotnictví, krajských hygienických stanic, z ministerstva vnitra a zahraničí.

Opatření celkově vstupuje v platnost 15. června. S Českem a Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem, kde je epidemiologická situace dlouhodobě stabilní, již byla omezení na hranicích zrušena.

Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?