Ve Sbírce zákonů vyšla úhradová vyhláška, která je poprvé výsledkem dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli

Vytvořeno: 14. 9. 2018 Poslední aktualizace: 14. 9. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí


Ve Sbírce zákonů dnes vyšla vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených zdravotních služeb a regulačních omezení pro rok 2019, tzv. úhradová vyhláška. Poprvé je výsledkem dohod mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče v rámci dohodovacího řízení.

„Letošní úhradovou vyhlášku lze označit za průlom v historii českého zdravotnictví. Poprvé totiž obsahuje dohody všech segmentů poskytovatelů zdravotní péče. Zákon říká, že úhrady se budou stanovovat dohodou mezi poskytovateli a pojišťovnami bez zásahu politické vůle. Nicméně toto ustanovení nebylo nikdy naplňováno. Všichni až dosud spoléhali na to, že ministr rozhodne. Hned na začátku dohodovacího řízení jsem ale jasně řekl, že tento přístup neakceptuji, že nikdo nebude mít privilegované postavení a ke všem budu přistupovat stejně. Jsem rád a vážím si toho, že zdravotní pojišťovny a všechny skupiny poskytovatelů můj apel vyslyšely a společně dokázaly najít konsensus. I když vím, že to nebylo jednoduché a že každý musel ze svých požadavků poněkud slevit,“ konstatoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základním předpokladem pro Dohodovací řízení 2019 byl odhadovaný růst příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění, který vycházel z predikce růstu mezd Ministerstva financí. Celkově jde do zdravotnictví příští rok rekordních 320 mld. korun, tedy o 20 mld. korun víc než v roce 2018, a z toho 13,6 mld. korun do nemocnic. Strategie vyjednávání byla postavena na rovném přístupu ke všem segmentům zdravotní péče a na spravedlivém navýšení úhrad po odečtení mandatorních výdajů vynucených evropskou legislativou (např. amalgámové výplně), přirozenými nárůsty výdajů na péči (např. nárůstem nákladů na moderní léčbu) a potřebou stabilizovat personální situaci, zejména u sester ve směnném provozu. Zbylou část zdravotní pojišťovny rozdělily spravedlivě rovným dílem mezi jednotlivé segmenty. Průměrně tak dojde k 5% meziročnímu nárůstu úhrady oproti roku 2018 u všech skupin poskytovatelů.

Úhradová vyhláška počítá s navýšením příplatku sestrám pracujícím ve směnném provozu o 5 000 korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst o 15 %. Personální situace u této skupiny pracovníků je totiž aktuálně nejpalčivější, shodli se na tom zástupci ministerstva, odborů i poskytovatelů zdravotní péče. Ostatní nelékařský personál, například sanitáři, dostanou na příplatku za směnnost o 2 000 korun navíc, plat jim tedy vzroste o 10 %.

„Ze strany odborů neustále čelíme tlaku, abychom přistoupili k plošnému navýšení platů zdravotníků v nemocnicích. Tím bychom však za prvé porušili unikátní dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, které vznikly na základě konsensu všech aktérů českého zdravotnictví, a byl by opět preferován pouze jeden segment zdravotní péče na úkor ostatních. Když se bavíme o nárůstu platů, musíme se především držet mantinelů těchto dohod. Za druhé, plošný 10% nárůst by vyžadoval, aby nemocnice veškeré peníze rozdělily na platy a už by tak nezbylo například na rozvoj nemocnice, centrovou léčbu, inovace či zlepšení podmínek pro pacienty a zaměstnance. A za třetí, plošný nárůst všem není motivační a nedává žádný prostor vedení nemocnic odměňovat zaměstnance podle odvedené práce, ani cílit peníze těm skupinám zaměstnanců, kterých má nemocnice nedostatek nebo hrozí jejich odchody. Zkrátka celkově by plošný 10% nárůst pouze prohloubil personální krizi ve zdravotnictví, protože by ještě více rozevřel ty pomyslné nůžky mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými skupinami zaměstnanců. Požadavek odborů jde tak absolutně proti zájmům samotných zaměstnanců,“ uvedl ministr Vojtěch s tím, že celkový objem peněz, který jde příští rok do zdravotnictví, umožňuje ředitelům nemocnic navýšit platy až o 10 %.

Ministerstvo opakovaně deklarovalo svou podporu zvyšování platů/mezd zdravotnickému personálu, nicméně zastává názor, že by odměňování mělo být cílené. Proto Ministerstvu práce a sociálních věcí, které nastavuje platové tabulky pro zaměstnance ve veřejné sféře, předložilo návrh na 7% růst tarifních platů sester, sanitářů a mladých lékařů. Všem sestrám a sanitářům tak vzroste plat v průměru o 2 000 korun měsíčně. Čtyřicet tisíc sester ve směnném provozu tak dostane na odměnách celkem o 7 000 korun navíc, což znamená nárůst o 22 %. Plat mladého lékaře průměrně vzroste o 2 500 korun měsíčně. „V roce 2019 na platy zdravotníků v nemocnicích půjde celkově 6 mld. korun navíc. To je skutečně nejvyšší částka v historii. Jakákoliv nátlaková akce ze strany odborů by v době, kdy platy takto významně rostou, byla zcela nepatřičná,“ dodal ministr.

Úhradová vyhláška nově nereflektuje pouze výši úhrad, ale také kvalitu a efektivitu zdravotní péče. „Snažili jsme se jako ministerstvo apelovat na poskytovatele a zdravotní pojišťovny, aby se nebavili jen o tom, zda bude navýšení pět nebo šest procent, ale aby do dohod promítli také kvalitativní kritéria nebo kritéria cílící na lepší dostupnost zdravotní péče. A skutečně, jednotlivé segmenty přišly s celou řadou prvků. Hezkým příkladem je dohoda praktických lékařů s pojišťovnami, že budou lépe odměňováni ti, kteří budou mít delší ordinační dobu. Péče tak bude pro pacienty dostupnější,“ uvedl ministr Vojtěch. Na vyšších úhradách za prodlouženou ordinační dobu (například před 7. hodinou a po 18. hodině) se s pojišťovnami také domluvili ambulantní specialisté a gynekologové. V domácí péči byla dohodnuta bonifikace za ošetřování o víkendu a v noci či za péči o těžce nemocné pacienty. Dohody také reflektují důraz na elektronizaci zdravotnictví, například v podobě trojcestné žádanky na laboratorní služby, kterou vystavují praktičtí lékaři, nebo elektronického zpracování a archivace laboratorních vyšetření.

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výši úhrad hrazených zdravotních služeb a regulačních omezení je upravena v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Jde o samoregulační mechanismus, který je výsledkem dohodovacího řízení. Díky uzavřeným dohodám byla letošní úhradová vyhláška vydána s více než měsíčním předstihem. To umožní i dřívější přípravu zdravotně pojistných plánů na rok 2019.

Celé znění úhradové vyhlášky naleznete ve Sbírce zákonů.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?