Varování ministra zdravotnictví před nebezpečnými “šarlatány”

Vytvořeno: 29. 5. 2014 Poslední aktualizace: 29. 5. 2014

V poslední době přinesla média informace o praktikách různých „léčitelů.“ Tyto signály považuji za mimořádně závažné.  Jednání podobných „šarlatánů,“ kteří zneužívají neštěstí a zoufalství vážně nemocných lidí a podvodně na nich vydělávají, je daleko za hranicí hyenismu civilizovaného lidského společenství.

Jako lékař jsem se setkal s pacienty, kteří propadli zoufalství a beznaději kvůli závažnosti svého onemocnění a blížícímu se konci života. Tito lidé jsou pro podobné podvodníky snadnými terči, protože každý člověk udělá pro záchranu svého života cokoli.

Je mou povinností co nejdůrazněji varovat před lidmi, kteří vážně nemocné pacienty odrazují od lékařské péče. Tímto jednáním je mohou bezprostředně ohrožovat na životě. Proto vyzývám k obezřetnosti, jak těžce nemocné pacienty, tak nejbližší okolí všech vážně nemocných. Pokud jste se s takovým případem setkali, zašlete nám podrobné informace na sarlatani@mzcr.cz.

Právníci ministerstva zdravotnictví od včerejška hledají možnosti úprav našeho práva a analyzují, jak podobné případy šetří v okolních zemích. Chci najít řešení, které zajistí, aby se podobným excesům dařilo předcházet.

Výňatek ze Stanoviska vědecké rady ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii ze dne 2. 2. 2012:

Hlavní riziko těchto metod spočívá v tom, že nemocný, který přistoupí na alternativní léčbu, může promeškat vhodný okamžik k zahájení účinné standardní protinádorové léčby, jeho choroba přes dočasné subjektivní zlepšení progreduje a šance na úspěšné léčení nebo dokonce vyléčení   zmenšuje. I když se nemocný nakonec svěří do péče odborníka, je léčba pokročilého onemocnění obtížná, nákladná, často málo úspěšná a provázená četnými nežádoucími účinky, které zhorší kvalitu zbytku jeho života.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?