Varování Ministerstva zdravotnictví ČR / WARNING OF THE MINISTRY OF HEALTH – UPDATE

Vytvořeno: 11. 9. 2012 Poslední aktualizace: 11. 9. 2012
Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje širokou veřejnost v souvislosti s rostoucím počtem případů týkajících se otravy metylalkoholem před konzumací alkoholických nápojů, u kterých není jasný a zaručený původ.
„Situace je velmi vážná, proto by si lidé měli dát pozor na veškeré alkoholické nápoje v neoznačených či neoriginálně uzavřených skleněných lahvích, PET lahvích, demižónech a kanystrech bez přelepení uzávěru kolkem a bez řádných údajů o původu a složení výrobku“, zdůrazňuje ministr zdravotnictví Leoš Heger .
V současné době již byla řada pacientů hospitalizována, u většiny z nich došlo k poškození organismu s trvalými následky. V souvislosti s otravou metylalkoholem dokonce došlo již k několika úmrtím.
Toxikologické informační středisko doporučuje lidem, jak postupovat v případě podezření na otravu metylalkoholem:
 
1. Jak lze poznat metylalkohol?
Podle chuti nápoj s metylalkoholem nepoznáme. Také příznaky se zpočátku neliší od otravy alkoholem, nejdříve jsou příjemné – dobrá nálada, zlepšení sebedůvěry, později se dostaví bolesti hlavy a zvracení.
Postižené osoby mají široké zornice, které nereagují na světlo. Otravu metylalkoholem mohou prozradit typické poruchy zraku – rozmazané vidění, výpadky zorného pole, poruchy rozlišení barev, později osoby upadají do bezvědomí.
 
2. Existuje první pomoc?
V případě, že postižený má podezření na otravu metylalkoholem na základě výše popsaných příznaků, se doporučuje, aby vypil co nejdříve 1-2 dl 40% kvalitního alkoholu. Alkoholický nápoj lze zředit vodou nebo džusem, pak je třeba rychle kontaktovat záchrannou službu.
 
3. Jak se otrava léčí?
Úspěch léčby závisí na včasnosti, kdy je zahájena. Jako protijed se používá alkohol, který se podává i po několik dní, často souběžně s použitím hemodialýzy, tj. umělé ledviny, která odstraní z těla metylalkohol i jeho toxické metabolity, poškozující sítnici a optický nerv.
 
 
V případě dotazů týkajících se doporučení Toxikologického informačního střediska pro laiky i pro lékaře kontaktujte Sergeye Zakharova na tel. 224 91 92 93, 224 915 402 nebo e-mailem tis@vfn.cz, Sergey.Zakharov@vfn.cz.Bližší informace jsou na http://www.tis-cz.cz
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– 

WARNING OF THE MINISTRY OF HEALTH
 
The Ministry of Health of the Czech Republic warns consumers against purchase and consumption of spirits with no clear and guaranteed origins.
 
Spirits which are not labelled and not placed in original packaging, which have no control stamp or labelling complying with legal requirements on spirits labelling should not be purchased and consumed.
 
The list of counterfeit spirits most commonly identified on the market of the Czech Republic is given in the Annex.
 
 
Information to Consumers
 
1. Is it possible to recognise methanol?
It is not possible to recognise methanol by the taste of a drink. Early symptoms are also not different from actual alcohol poisoning; at first they are pleasant (good mood, increase of self-confidence), later on headache and vomiting come. Affected persons have dilated pupils which do not react to the light. Methanol poisoning can be revealed by typical impaired vision – blurred vision, loss of a visual field, troubles with differentiating of colours, later on affected persons fall unconscious.
 
2. Does a first aid exist?
It is important to drink high-quality alcohol as soon as a suspicion of poisoning arises. 1- 2 decilitres of 40% alcohol drink (can be mixed with juice of water) should be taken as soon as possible. Then is it crucial to contact emergency health service as soon as possible.
 
3. How is the poisoning treated?
Success of treatment depends on the time when it is started. Alcohol, which is used as an antidote, can be administered even for several days together with haemodialysis, i.e. artificial kidney treatment eliminating methanol and its toxic metabolites, which damage the retina and optical nerve, from the patient’s body.
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?