V roce 2018 klesl počet předčasných porodů a císařských řezů, ukázala data ze všech porodnic v ČR

Vytvořeno: 12. 6. 2019 Poslední aktualizace: 12. 6. 2019

Perinatologická data ze všech devadesáti porodnických zařízení v ČR z předchozí kalendářního roku ukazují, že české porodnictví dosáhlo opět vynikajících výsledků. Rizikové novorozence se daří centralizovat do porodnic vyššího typu, klesá počet předčasných porodů i císařských řezů. „Za pozitivními výsledky jednoznačně stojí systém práce českých odborníků, lékařů a porodních asistentek. Každá žena v naší zemi má jistotu, že se jí dostane péče na nejvyšší možné odborné úrovni,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V roce 2018 bylo v ČR přes 112 000 porodů a narodil se zhruba stejný počet dětí jako v předchozích letech, okolo 114 000. České porodnictví v mnoha ohledech vyčnívá v porovnání se zbytkem Evropy. Zejména v dobré organizaci péče. Nejrizikovější novorozenci jsou u nás úspěšně centralizováni v porodnicích vyššího typu. To znamená, že se dostávají včas na pracoviště, které je pro tyto komplikované případy personálně i technicky vybaveno a lékaři zde mají s nimi nejvíce zkušeností,“ uvedl ministr Vojtěch s tím, že to v žádném případě neznamená, že by ostatní porodnice byly horší, naopak, díky jejich včasné reakci se ohrožení novorozenci dostávají ke specializované péči včas a ČR se může chlubit vynikajícími čísly. „S tím souvisí i fakt, že ČR má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě,“ uvedl Petr Velebil, autor dat a vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě. Celková perinatální úmrtnost v minulém roce opět klesla, a to na 4,4 ‰. 

Tabulka č. 1: Procento centralizace novorozenců podle porodní hmotnosti [g]

Tabulka dokládá, že je ženám s předčasným porodem z 90 % poskytována porodnická a zejména jejich dětem bezodkladná neonatologická péče v perinatologických centrech.

Za jednoznačně pozitivní jev lze hodnotit další pokles podílu narozených s nízkou porodní hmotností, nejčastěji v důsledku předčasného porodu (hmotnost dětí pod 2500 gramů), který v roce 2018 činil 7,2 % ze všech narozených dětí. Pokračuje tak klesající trend, který sledujeme v posledních pěti letech. Předčasný porod je závažná porodnická patologie, u které je výrazné riziko pro vývoj nového jedince pro celý jeho život. „Pokles předčasných porodů souvisí také s klesajícím počtem vícečetných těhotenství, u kterých je riziko předčasného porodu vysoké,“ uvedl Petr Velebil. Ze všech porodů bylo v minulém roce pouze 1,3 % porodů vícečetných, zatímco ještě v roce 2010 to bylo o tisíc případů více. 

Další dobrou zprávou je, že se nezvyšuje počet císařských řezů, naopak poklesl na 24 % (tabulka č. 2). Císařským řezem tak rodí každá čtvrtá žena v ČR. „V počtu císařských řezů jsme pod mediánem evropských zemí, není tedy pravda, co se říká, že u nás je císařských řezů hodně,“ vysvětlil Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a dodal: „Máme jich méně než například v sousedním Německu.“

Tabulka č. 2: Česká republika – frekvence císařských řezů 2000 – 2018

Výsledky v perinatologii v ČR dosahují impozantní úrovně. Je nutné nepodlehnout negativní kampani. Plánované domácí porody a porodní domy jsou jednoznačně cestou zpět. Kompromisem jsou v tomto směru centra porodní asistence, která vznikají při porodnicích, tedy v blízkosti lékařské péče, ale rodičkám se tady věnují výhradně porodní asistentky,“ uvedl Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

 

Na závěr ještě jedna novinka z oboru perinatologie – Ministerstvo zdravotnictví schválilo udělení statutu vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii 12 poskytovatelům zdravotní péče:

1.   Fakultní nemocnice v Motole
2.   Fakultní nemocnice Plzeň
3.   Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
4.   Ústav pro péči o matku a dítě
5.   Fakultní nemocnice Ostrava
6.   Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
7.   Fakultní nemocnice Brno
8.   Krajská zdravotní, a.s. MNUL v Ústí nad Labem, o. z.
9.   Fakultní nemocnice Hradec Králové
10. Fakultní nemocnice Olomouc
11. Nemocnice České Budějovice, a.s. 
12. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most  

Tento statut jim byl udělen do 31. 12. 2024. Více informací naleznete zde


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?