V prvním pololetí tohoto roku rostly reálné platy i mzdy v nemocnicích průměrně o 6 %

Vytvořeno: 17. 9. 2015 Poslední aktualizace: 17. 9. 2015

 „Informace o aktuální situaci odměňování pracovníků ve zdravotnictví mě příjemně překvapily. Ukazují, že si nemocnice svých zaměstnanců opravdu váží a zdroje z úhradové vyhlášky skutečně použily na růst jejich platů a mezd. Mám v ruce čerstvé údaje z mimořádného sběru dat, který v nemocnicích provedl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ukazují, že skutečný příjem se pracovníkům ve zdravotnictví zvýšil průměrně o 6 %,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Data ÚZIS prokazují, že navýšení platů a mezd se dotklo nejen lékařů, ale i sester a dalšího zdravotnického personálu, a to nejen v přímo řízených organizacích MZČR, ale i v krajských a dalších nemocnicích.

Připomeňme, že od 1. 1. 2015 byly pracovníkům ve zdravotnictví navýšeny platové tarify o 5 %. Toto opatření mělo za cíl především přispět k personální stabilizaci českého zdravotnictví. Česká republika dlouhodobě trpí odlivem pracovních sil ve zdravotnictví, především potom lékařů a zdravotních sester, do zahraničí. České mzdy a platy jsou vůči úrovni mezd v blízkém zahraničí dlouhodobě málo konkurenceschopné, což je jedním z faktorů, které přispívají ke každoročnímu odchodu stovek zdravotnických profesionálů.

Následující tabulka, která bude také součástí podkladů pro jednání velké tripartity, prezentuje globální údaje o hrubých mzdách v jednotlivých kategoriích poskytovatelů dle zřizovatele a právní formy a srovnává situaci v prvním pololetí roku 2014 a 2015, čímž dokladuje reálný rozdíl za poslední dvě srovnatelná období. Z tabulky je zřejmé, že hrubé mzdy vzrostly mezi prvním pololetím roku 2014 a prvním pololetím roku 2015 o 6 %.

 

Následují tabulky vypovídající o situaci v odměňování lékařů a sester, opět v meziročním srovnání za stejné období.

„Můžeme tedy konstatovat, že vládou stanovený cíl navýšení platových tarifů a analogické navýšení mezd pracovníkům ve zdravotnictví o 5 % se podařilo nejen splnit, ale i překročit. Jsem velice rád, že se nám daří takto mírnit příčiny odchodu zdravotníků do zahraničí a postupně narovnávat jejich platové podmínky tak, aby za svou odpovědnou práci byli férově oceněni,uzavřel ministr Svatopluk Němeček.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?