V Česku je již 30 center duševního zdraví. Vznikla v rámci reformy psychiatrie ministerstva zdravotnictví

Vytvořeno: 8. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím tří výzev z Operačního programu Zaměstnanost podpořilo vznik již 30 center duševního zdraví. Ta pomáhají propojovat sociální a zdravotní péči, kterou poskytují jak ambulantní cestou, tak v terénu. Pacientům s vážnými duševním onemocněním pomáhají zvládat jeho průběh a podporují je i při překonávání běžných životních překážek. Do roku 2030 by mělo na území Česka vzniknout takových center celkem 100.

„Služby Center duševního zdraví jsou revoluční změnou v systému péče o duševně nemocné. Ta se od klasické liší tím, že pomáhá nemocným lidem v podmínkách jejich každodenních životů, například se zajištěním bydlení nebo pracovního místa. Pacienti v domácím prostředí neztrácí kontakt s běžným životem jako je tomu, když jsou léčeni takzvaně za zdí. Díky reformě péče o duševní zdraví může již 2 500 lidí žít normální život,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který podporu centrům v roce 2017 odstartoval.

V České republice aktuálně funguje 30 center duševního zdraví. Jejich rozmístění ilustruje přehledná interaktivní mapa. Podle Národního akčního plánu pro duševní zdraví má do roku 2030 vzniknout 100 center duševního zdraví a další multidisciplinární týmy.

Ministerstvo zdravotnictví nově chystá také dotační program, který by provoz center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů ještě více podpořil. Zatímco do teď byla centra a týmy financována rok a půl z evropských fondů, nově půjde financování za ministerstvem zdravotnictví. Zdravotní služby, které centra poskytují, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, úhradu sociální části poskytovaných služeb má pak zajistit právě chystaný dotační program.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti stomatologické péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

Podpora center je součástí strategie reformy psychiatrie. Jde o systémovou změnu, jejímž hlavním cílem je zvýšení efektivity psychiatrické péče a zejména zkvalitnění života a omezení stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Více informací o reformě psychiatrie najdete na stránkách www.reformapsychiatrie.cz.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?