V České republice byly potvrzeny další 3 nové případy Pandemic (H1N1) 2009

Vytvořeno: 10. 7. 2009 Poslední aktualizace: 10. 7. 2009

Dne 9. července 2009 v odpoledních a večerních hodinách byly v Národní referenční laboratoři pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu potvrzeny další 3 případy infekce virem Pandemic (H1N1) 2009. V České republice je tak  k 10. červenci 2009 hlášeno celkem 20 případů této infekce.

Jedná se o :

Mladou ženu, která se dne 4. července 2009 vrátila do ČR z Velké Britanie. Chřipkové potíže se u ní objevily po návratu do ČR, a proto 6. července 2009 večer vyhledala lékařskou službu první pomoci a následně byla hospitalizována na infekčním oddělení nemocnice v Prostějově, kde byl proveden odběr biologického materiálu. Pacientka je t.č. hospitalizována a v současné době je v klinicky dobrém zdravotním stavu. K léčbě nebyla použita antivirotika. V úzkém a déle trvajícím kontaktu s ní nebyla žádná osoba.

Mladou ženu z USA, která do ČR přiletěla dne 30. června 2009 z USA. První příznaky se u ní objevily dne 8. července 2009 a 9. července 2009 byla přijata k hospitalizaci na infekční klinice FN Bulovka, kde je t.č. hospitalizována ve stabilizovaném stavu a bez léčby antivirotiky. V kontaktu s ní byla jedna osoba, která je v současné době bez klinických obtíží.

Mladého muže z Holandska, který do ČR přicestoval autem dne 5. července 2009. První příznaky se u něj objevily 6. července 2009, v anamnese udává kontakt s nemocnou osobou v Holandsku. Dne 8. července 2009 byl proveden odběr biologického materiálu na infekční klinice FN Bulovka a s ohledem na klinický stav ponechán v domácí izolaci bez léčby antivirotiky a v současné době je bez obtíží. Dva spolucestující pacienta jsou zatím rovněž bez obtíží.

Jedná se tak další 3 importované případy Pandemic (H1N1) 2009 na území ČR. Z epidemiologického i léčebného hlediska je situace řešena standardním způsobem.

Originální verze tiskové zprávy-viz níže „Přílohy“

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?