Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

V České republice bylo potvrzeno dalších 5 případů chřipky Pandemic (H1N1)

Vytvořeno: 2. 7. 2009 Poslední aktualizace: 2. 7. 2009

Dne 1. července 2009 v odpoledních a večerních hodinách bylo v Národní referenční laboratoři pro chřipku potvrzeno dalších 5 případů infekce virem pandemic (H1N1) 2009. V České republice je tak hlášeno k 2. červenci 2009 celkem 15 případů této infekce.

Jedenáctým a dvanáctým případem jsou partneři (mladá žena a mladý muž), kteří se dne 29. června 2009 vrátili do ČR z USA. U muže se první příznaky projevily již před odletem z USA, u ženy během letu do ČR. Dne 30. června 2009 navštívili ambulanci Infekční kliniky FN v Ostravě, kde byl proveden odběr biologického materiálu. Vzhledem k relativně mírnému průběhu onemocnění byli ponecháni v domácí izolaci s nasazením antivirotické léčby. V současné době je jejich zdravotní stav dobrý. V úzkém přímém kontaktu s nimi nebyla žádná další osoba.

V dalších třech případech  se jedná o:

mladou ženu, která se do ČR vrátila dne 1. července 2009 z USA, první příznaky onemocnění se u ní objevily ještě za pobytu v USA (28. června 2009). Lékařskou pomoc vyhledala při příletu na letišti v Ruzyni a odtud byla odeslána na Infekční kliniku FN Bulovka, kde byl proveden odběr biologického materiálu. S ohledem na klinický stav byla ponechána v domácí izolaci bez léčby antivirotiky. V současné době je její zdravotní stav dobrý, stejně tak jako zdravotní stav dvou osob, které s ní byly v domácnosti v kontaktu;

mladého muže, který se do ČR vrátil 29. června 2009 z Japonska, první příznaky pozoroval již v letadle při cestě domů. Vzhledem k tomu, že byl i kontaktem s 10. případem pandemic (H1N1) 2009, byl Hygienickou stanicí hl. m. Prahy odeslán 30. června 2009 na Infekční kliniku FN Bulovka, kde byl proveden odběr biologického materiálu a s ohledem na průběh infekce byl ponechán v domácí izolaci bez léčby antivirotiky. V současné době je bez zdravotních obtíží a jedna osoba, která s ním byla v kontaktu, je rovněž t.č. bez zdravotních obtíží;

žena z USA po příletu do Prahy dne 26. června 2009 ubytována v hotelu, první lehké příznaky  se u ní objevily již v den příletu do ČR a pro zhoršení zdravotního stavu dne 28. června 2009 navštívila dne 29. června 2009 Infekční kliniku FN na Bulovce, kde jí byl odebrán biologický materiál a pacientka byla přijata k hospitalizaci bez léčby antivirotiky. V současné době ještě přetrvává rýma, pacientka bude propuštěna 5. července 2009 a 6. července 2009 odlétá z ČR. V kontaktu s ní byl byla jedna osoba, která je v domácí izolaci  a je bez  obtíží.

Z léčebného i epidemiologického hlediska je situace řešena standardním způsobem, v současné době probíhá epidemiologické šetření s cílem vyhledat (pokud nebyla překročena inkubační doba 7 dnů) spolucestující z letadel (3+/3- řady), se kterými nemocní přiletěli do ČR.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?