V České republice byl potvrzen další nový případ Pandemic (H1N1) 2009

Vytvořeno: 21. 7. 2009 Poslední aktualizace: 21. 7. 2009

Národní referenční laboratoř pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze potvrdila další případ Pandemic (H1N1) 2009 infekce. V České republice je tak k 21. červenci 2009 hlášeno celkem 29 případů Pandemic (H1N1) 2009.

Jedná se o šestiletého chlapce, který byl v ČR v kontaktu s rodinným příslušníkem trvale žijícím ve Velké Británii, který měl během návštěvy v ČR lehké chřipkové příznaky. První chřipkové příznaky se u chlapce objevily dne 18. července 2009. Dne 19. července 2009 byl vyšetřen LSPP FN Motol a po vyšetření a zajištění odběru biologického materiálu byl s ohledem na klinický stav ponechán v domácí izolaci. Antivirotika nebyla podána. V současné době je pacient v klinicky dobrém zdravotním stavu.

V kontaktu s ním byli rodinní příslušníci, kteří jsou toho času bez obtíží. Z epidemiologického i léčebného hlediska je  situace řešena standardním způsobem.
 
Tisková zpráva v originální verzi – viz níže „Přílohy“

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?