V České republice byl potvrzen další nový případ Pandemic (H1N1) 2009

Vytvořeno: 20. 7. 2009 Poslední aktualizace: 20. 7. 2009

Národní referenční laboratoř pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu v Praze potvrdila další případ Pandemic (H1N1) 2009 infekce. V České republice je tak k 20. červenci 2009 hlášeno celkem 28 případů Pandemic (H1N1) 2009.

Jedná se o dívku, která se již s příznaky vrátila dne 18. července 2009 z Londýna a týž den byla vyšetřena ve FN Bulovka. Zde byl proveden odběr biologického materiálu a s ohledem na klinický stav byla dívka ponechána v domácí izolaci, ordinována antivirotika. V současné době je v klinicky dobrém zdravotním stavu.

V kontaktu s ní byly dvě osoby z rodiny, které jsou zdrávy a dalších šest osob, se kterými pobývala a vrátila se z Velké Britanie. Tyto osoby jsou ponechány v domácí izolaci a jsou t.č. bez obtíží.

Z epidemiologického i léčebného hlediska je situace řešena standardním způsobem.

Tisková zpráva v originální verzi – viz níže „Přílohy“

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?