V červenci hygienici zkontrolovali 2 097 stravovacích zařízení

Vytvořeno: 5. 8. 2015 Poslední aktualizace: 5. 8. 2015

Ani v létě a s ním spojeném období prázdnin nepolevují orgány ochrany veřejného zdraví v kontrolách stravovacích zařízení. V jejich „hledáčku“ nejsou jen restaurace, ale také provozovny hromadného stravování. Hygienici tak zajišťují ochranu spotřebitele z hlediska negativních dopadů na zdraví.

„V červenci 2015 bylo v 2 097 provozovnách stravovacích služeb provedeno celkem  2 217 kontrol. Nejvíce nedostatků jsme zaznamenali ve stavebně-technickém vybavení provozoven, dodržování provozní hygieny nebo v nevyhovujícím způsobu skladování potravin. Provozovnu bylo nutné uzavřít či pozastavit činnost v 11 případech, v 15 případech pak byla nařízena povinná sanitace a deratizace. Celková výše uložených sankcí za první prázdninový měsíc čítá 897 000 Kč,“ uvádí hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Co se týká situace v jednotlivých krajích, pak nejvíce kontrol proběhlo v Jihomoravském kraji  (262), přičemž zde bylo uloženo 7 opatření a 14 sankcí.  Nejméně prohřešků zaznamenali hygienici naopak v kraji Libereckém (13). Nejvyšší sankce pak byla udělena v kraji Středočeském (110 500 Kč).

Orgány ochrany veřejného zdraví výsledky kontrol stravovacích zařízení pravidelně zveřejňují, veškeré podrobnosti včetně fotodokumentace naleznete zde: http://mzd.gov.cz/Verejne/dokumenty/szd-leden-cervenec-2015_10499_1206_5.html.

 

Přílohy:

 

Výsledky dozoru v číslech – červenec 2015

Přehled kontrol, uložených opatření a navržených sankcí leden – červenec 2015

Přehled vydaných opatření dle druhu leden  – červenec 2015

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?