Uvádíme na pravou míru zavádějící článek MF DNES: Klinika zaplatí 500 tisíc, pojišťovně vykáže milion

Vytvořeno: 24. 4. 2014 Poslední aktualizace: 24. 4. 2014

V návaznost na článek uveřejněný v Mladé frontě dnes uvádíme na pravou míru nepravdivá či zavádějící tvrzení ohledně Pracovní skupiny k Seznamu výkonů a dalším skutečnostem:

Ad „O tom, co se bude hradit ze zdravotního pojištění a kolik mají zákroky stát, rozhoduje komise, která vytváří Seznam zdravotních výkon.“

Již v perexu se objevuje naprosto zavádějící tvrzení. Seznam výkonů neurčuje nárok pojištěnce na to, co bude či nebude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Tento nárok určuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podle nějž se ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení. Seznam zdravotních výkonů slouží pouze k popisu péče, k usnadnění a ke standardizování komunikace mezi poskytovateli, plátci a příslušnými úřady.

Ad „Zjistit, podle čeho rozhoduje komise, která vytváří Seznam zdravotních výkonů, jenž určuje, jaké zákroky budou zdravotní pojišťovny pacientům hradit, je nemožné. Běžný občan dokonce ani nemá právo vědět, kdo v ní zasedá. “

Na webu ministerstva jsou pravidelně zveřejňovány zápisy z jednání pracovní skupiny včetně jmen účastníků. Členové komise jsou tedy dohledatelní (jak je ostatně v závěru článku konstatováno).

Ad „To znamená, že běžný klient nezjistí, proč pojišťovny třeba platí za bandáž žaludku u obézních lidí desítky tisíc korun, i když nejde o složitý zákrok. Ten je tak dobře oceněný, že po něm nemocnici zbudou peníze i na to, aby motivovala lékaře z okolí kliniky tisícikorunou za „dodání“ dalšího pacienta. A naopak: řada jiných složitých zákroků je dlouhodobě podhodnocená. “

Výše zmíněná citace ukazuje na neinformovanost novinářského zdroje. Jelikož se jedná o úhradu lůžkové péče, není úhrada určována přímo Seznamem výkonů, nýbrž relativními vahami DRG. Problematika nehomogenity DRG skupin je složitou záležitostí, která však nikterak nesouvisí se Seznamem výkonů a zmiňovanou pracovní skupinou. Nadto je třeba podotknout, že i pokud si je autorka článku vědoma toho, že hospitalizace nejsou hrazeny přes Seznam výkonů ale přes DRG, pak si zřejmě není vědoma toho, že v roce 2014 jsou nemocnice hrazeny de facto paušálně. Existuje maximální paušální úhrada za celý rok, kterou nemocnice obdrží při splnění určité míry produkce. Nemocnice však neobdrží vyšší platbu, pokud tuto produkční hranici překročí. Bylo by tedy od vedení nemocnice neprozíravé, aby tuto paušální částku vyčerpalo na několik údajně lukrativních zákroků.

Ad: „Kde se vzalo ono nacenění a podle jakého klíče komise postupovala, když stanovila cenu zákroků? Jako by odpověď nikdo neznal. Zdá se, že platí pravidlo: kdo si co vyhádá, to má.“

Počet bodů za jeden výkon je funkcí délky trvání výkonu, počtu a ceny spotřebovaného materiálu, použitých přístrojů.

 

Ad „Já jsem to dodnes nepochopil. Řešili jsme třeba, proč ambulantní specialisté oproti praktickým lékařům žádají za papír, na němž se tisknou výsledky EKG vyšetření, místo 73 haléřů dvě koruny 35 haléřů. A dostali je. Byl jsem prostě přehlasován. Důvod, proč je stejný papír u jiné odbornosti čtyřnásobně dražší, prostě neznám,“ popsal MF DNES jeden ze členů komise. “

Rozhodnutí pracovní skupiny (doporučení ke schválení změny, vyřazení či zařazení výkonu) musí být jednomyslné, není tedy možné, aby byl někdo přehlasován. Člen pracovní skupiny si tohoto faktu musí být vědom.

 

Ad „Dalším paradoxem je, že na ministerstvu už rok a půl nefunguje software, který zpracovává žádosti o hrazení péče – takzvaný registrační list na kódy. Což znamená, že se prakticky nedají vytvářet nové. A nikomu to nevadí. “

Software pro zpracovávání žádostí funguje, pouze byla (v listopadu 2013) odstraněna možnost externího přístupu z důvodu vypršení smlouvy s dodavatelem. Zaměstnanci ministerstva však mají do softwaru přístup a nové výkony jsou průběžně zařazovány. Na znovuobnovení přístupu „zvenčí“ Ministerstvo pracuje a v tuto chvíli připravuje výběrové řízení na dalšího správce software.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?