Uvádíme na pravou míru nepravdivá tvrzení v článku MF DNES „Rozpaky za miliardu“

Vytvořeno: 15. 7. 2014 Poslední aktualizace: 15. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví se důrazně ohrazuje a uvádí na pravou míru nepravdivá tvrzení redaktorky MF DNES Lenky Petrášové, která ve svém článku „Rozpaky za miliardu“ dne 14. 7. 2014 uvedla, že současný ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček působil čtyři roky v představenstvu Národního centra tkání a buněk. Uvedená informace není pravdivá. Svatopluk Němeček nikdy v orgánech uvedené společnosti nefiguroval a autorka textu tuto nepravdivou informaci zneužila k vytvoření dojmu, že si jej kontrolní výbor Poslanecké sněmovny PČR proto pozval na jednání. Skutečnost je taková, že kontrolní výbor pozval Svatopluka Němečka na jednání proto, že je nyní ministrem zdravotnictví. Ze strany Lenky Petrášové se jedná buď o záměrnou manipulaci s informacemi nebo o neověření pravdivosti publikované informace.

Dále je nutné uvést na pravou míru náznaky uvedené v článku, a sice, že to bylo Ministerstvo zdravotnictví, které rozhodovalo o finanční podpoře z evropských fondů pro výše uvedenou společnost Národní centrum tkání a buněk, stejně jako pro další zmiňovanou společnost 4 Medi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky. Projekty obou společností byly podpořeny z Operačního programu PODNIKÁNÍ A INOVACE, který je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministerstvo zdravotnictví o poskytnutí finanční podpory nikdy nerozhodovalo a nemá v rámci tohoto operačního programu jakékoli kontrolní pravomoci.

Ministerstvo zdravotnictví chce zároveň ubezpečit širokou veřejnost, že schvalování registrace jakéhokoli léčivého přípravku Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) podléhá nejpřísnějším procedurám zcela v souladu s evropskou legislativou. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček již začátkem měsíce července na základě podnětu České společnosti pro ortopedii a traumatologii požádal ředitele SÚKL Zdeňka Blahutu o písemnou informaci stavu registrace všech léčivých přípravků na bázi kmenových buněk.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?