Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Úspory v lékové politice – Proexportní podpora a strategie Ministerstva zdravotnictví – zahraniční pracovní cesta do Číny, spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu

Vytvořeno: 10. 6. 2014 Poslední aktualizace: 10. 6. 2014

 

 

Podpis mezirezortní dohody podpoří zdravotnický export, ministr zdravotnictví navštíví příští týden Čínu

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsali v úterý 10. června 2014 dohodu o úzké spolupráci mezi těmito dvěma rezorty. Cílem dohody je větší podpora exportu českých výrobců zdravotnických výrobků a zdravotních služeb na zahraniční trhy mimo státy Evropské unie (zejména na Arabský poloostrov, do Ruska a do Asie).

Na základě podepsaného memoranda a výměny informací a kontaktů mezi uvedenými ministerstvy dojde k významější propagaci české zdravotnické infrastruktury a poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče, což do ČR přivede nové zahraniční klienty.

„Jsem rád, že můžeme dneska otevírat téma, které je prioritou celé vlády. Víme, že česká ekonomika není v úplně nejlepší kondici. Prioritou vlády je samozřejmě podpora exportu. Protože i v oblasti zdravotnictví je v České republice je celá plejáda dobrých, kvalitních firem, které se snaží exportovat. Ministerstvo zdravotnictví si tuto záležitost vzalo jako jednu ze svých priorit,“ informuje Svatopluk Němeček.

„Velmi si vážíme tohoto partnerství a očekáváme vzájemnou výhodnost pro oba resorty. Dohodu chápeme jako otevřené dveře k další spolupráci ve prospěch českých firem a prosazování českých výrobků, služeb a českého know-how na mezinárodním trhu,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

„V příštím týdnu proto navštívím Čínu, kde podpořím české exportéry a prohloubím spolupráci mezi nemocnicemi. Zároveň budu slavnostně otevírat  největší investici ČR,“ dodává ministr Němeček.

Na této zahraniční misi proto ministra zdravotnictví doprovodí zástupci významných českých exportních firem, zástupci zdravotního výboru PSP, FN Motol, FN Hradec Králové, VFN, FN Ostrava, Nemocnice České Budějovice a SÚKLu.

 

 

S. Němeček:  Na lécích ušetříme víc než miliardu

Více než miliardovou úsporu v systému zdravotního pojištění přinese zrychlení práce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a lepší spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Úspora vznikne díky zkrácené revizi úhrad léků., Problematika revizí je velmi komplikovaná, a to především s ohledem na možnost souběhu zkrácených a hloubkových revizí, což vyžaduje intenzivní koordinaci Ministerstva a SÚKL. Kromě jiného je zde velmi důležitým článkem také VZP, na jejíž popud je řada revizí zahajována. Zásadní dopad na úspory mají i pozitivní lékové listy VZP.
„Úspora ze zkrácených revizí léků přesáhne 1 miliardu korun, už teď na lécích ušetříme 464 milionů. To se podařilo díky zásadnímu zlepšení práce ústavu pro kontrolu léčiv a lepší spolupráci s pojišťovnami. Za tyto peníze můžou pojišťovny nakoupit nákladné léky pro pacienty například s roztroušenou sklerózou a nádorovými onemocněními,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Aktuálně prováděné hloubkové revize již nepřináší takové úspory jako na začátku. Vhodnou možností, jak generovat úspory i nadále, jsou právě zkrácené revize. Od března tohoto roku se podařilo zahájit celkem sedm zkrácených revizí, z toho 5 na žádost VZP za účelem zachování plné úhrady. Jedna zkrácená revize se týkala vstupu nového generika na trh a jedna revize zajištění plné úhrady. Tři revize byly rozhodnuty, u čtyř stále běží lhůta na rozhodnutí. „Ústav v současnosti intenzivně využívá možnosti zkrácených revizí, které ve srovnání s hloubkovými revizemi přinášejí systému veřejného zdravotního pojištění výrazně vyšší úspory“, doplňuje ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

Pozitivní lékové listy VZP zavedené od března 2013 se osvědčily a ročně přinášejí stamilionové úspory. Pokud výrobce nabídne slevu minimálně 15 %, je doporučován na tzv. pozitivním listu. Tyto léky jsou vždy plně hrazeny, pacient proto neplatí žádný doplatek. Aktuálně je na pozitivním listu 17 přípravků. V roce 2013 VZP díky pozitivním listům ušetřila přes 425 milionů, v příštích dvanácti měsících očekává díky nim úspory ve výši 884 milionů korun.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?