Úpravy úhradové vyhlášky pro rok 2013 ministr zdravotnictví odmítl

Vytvořeno: 26. 9. 2013 Poslední aktualizace: 26. 9. 2013

Ministr zdravotnictví Martin Holcát dnes jednal se zástupci asociací nemocnic i zdravotních pojišťoven o úhradové vyhlášce na příští rok. Odmítl přitom také požadavek Krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů na úpravu úhradové vyhlášky pro rok 2013. „Názory nejen právníků ministerstva zdravotnictví, ale i Legislativní rady vlády se shodují v tom, že letošní úhradovou vyhlášku již nelze upravit. Toto tvrzení má oporu ve stanovisku, které jsem obdržel od ministryně spravedlnosti Marie Benešové v těchto dnech. Navíc i v případě jakýchkoli úprav by došlo k značným administrativním komplikacím a zmatkům a na druhé straně jen k velmi malému přínosu pro zařízení – změny by se týkaly jen posledních týdnů roku,“ říká Martin Holcát, ministr zdravotnictví.

Na dnešním jednání ministr vyzval zástupce nemocnic i pojišťoven, aby se podíleli na přípravě vyhlášky pro rok příští. Technický tým ministerstva připraví základní kostru normy, o jednotlivých aspektech pak bude diskutováno na širší platformě. „Vím, že nikdy nebudeme moci vyhovět každému, také vyhláška pro rok příští bude muset být kompromisem na všech stranách, věřím ale, že situaci jednotlivé segmenty takto chápou a budou podle toho k jednání přistupovat,“ uvedl ministr. Resort hodlá úhradovou vyhlášku pro rok 2014 předložit do konce příštího měsíce. Ministr také připomněl, že pro rok 2014 počítá návrh státního rozpočtu s navýšením plateb za státní pojištěnce o 64 Kč, tedy s celkovým navýšením kapitoly o 4,7 miliardy korun.

Již dříve se ministr zdravotnictví dohodl s řediteli zdravotních pojišťoven na některých krocích, které by ještě v letošním roce měly přispět alespoň k částečnému utlumení ekonomické tenze v některých zařízeních. Zdravotní pojišťovny by měly v maximální míře promítnout do svých plateb nemocnicím objem skutečně poskytované péče a podle toho přizpůsobit zálohové platby, které zařízením posílají. Vstřícnější přístup nejen vůči nemocnicím, ale i dalším segmentům zdravotnictví ministr očekává také v oblasti regulačních limitů, od nichž by pojišťovny měly upouštět v případě jednoznačné medicínské indikace předepsaných léků nebo zdravotnických prostředků.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?