Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Úhradová vyhláška pro rok 2024. Na zdravotní péči míří o více než 35 miliard korun navíc

Vytvořeno: 24. 10. 2023 Poslední aktualizace: 24. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo na snídani s novináři úhradovou vyhlášku pro rok 2024. Ta počítá s meziročním nárůstem úhrad ve všech segmentech zdravotní péče o 7,8 %. Na zdravotní péči tak míří o více než 35 miliard korun navíc.

Vyhláška klade velký důraz na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Hlavní systémové změny se mimo jiné dotknou podpory péče o duševní zdraví, konkrétně dostupnosti psychologie a psychiatrie, a to obzvláště u dětských pacientů, a dále lékárenské péče, podpory paliativní péče, stomatologů, ale i pediatrů. Ministerstvo zdravotnictví také navyšuje podporu jednodenní péče, v rámci které dojde k rozšíření na odbornosti jako jsou gynekologie, urologie, ORL nebo plastická chirurgie. Na odměňování zdravotníků nemocnic pak zamíří v následujícím roce o 6,8 mld. Kč navíc.

„Úhradová vyhláška na rok 2024 přináší řadu pozitivních změn pro poskytovatele zdravotní péče i pro pacienty, a to především ve zlepšování dostupnosti péče. Důraz je ale kladen i na efektivitu, například skrze rozšíření jednodenní péče,“ uvedl Tomáš Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad MZ ČR.

Úhradová vyhláška je důležitou součástí veřejného systému zdravotního pojištění. Stanovuje pravidla pro výpočty úhrad ze zdravotního pojištění pro jednotlivé obory, ať už jsou v nemocnicích, ambulancích nebo u jednotlivých lékařů. Věřím, že díky představenému nastavení se nám společně podaří ještě více zkvalitnit úroveň poskytované péče pro naše pacienty,” dodal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V rámci dohodovacího řízení, které předcházelo tvorbě úhradové vyhlášky, byly uzavřeny 4 dohody na růstu 5 % (doprava, lékárny, gynekologie, hemodialýza) a dále bylo uzavřeno 7 společných návrhů poskytovatelů a VZP na růst 8 %. Oproti dohodovacímu řízení došlo také k navýšení predikce příjmů o 5 mld. Kč – v návaznosti na to ministerstvo stanovilo plošný růst úhrad o 1 % vyšší než uzavřené dohody – na celkových 6 %. Tím dojde k vyrovnání růstu průměrné mzdy a udržení úrovně odměňování zdravotníků. Oblasti se zhoršenou dostupností péče se pak dočkají i významně vyššího růstu úhrad.

Rozdělení úhrad v příštím roce vychází z odhadovaného růstu příjmů celého systému veřejného zdravotního pojištění. Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění se odhadují na 499,5 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 31,7 mld. Kč. Výdaje systému zdravotního pojištění se odhadují na 508,8 mld. Kč. Výsledný deficit systému bude financován ze zůstatků na fondech pojišťoven, které aktuálně dosahují téměř 53 mld. Kč.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?