U pětiletých dětí je nově hrazena v pěti letech prohlídka sluchu na ORL

Vytvořeno: 1. 3. 2019 Poslední aktualizace: 1. 3. 2019

 

Zdravotní pojišťovny nově hradí odborné vyšetření sluchu ušního lékaře (otorinolaryngologa) u pětiletých dětí. Dítě by k němu měl poslat jeho praktický lékař při pětileté prohlídce, případně může své dítě na tuto bezplatnou prohlídku objednat i rodič. Předejde tím případnému riziku, že se dítě bude špatně učit, protože učitelům nebude dobře rozumět.

„Screening sluchu prováděný neonatology a otorinolaryngology se dosud dělal a dělá u novorozenců. Těžkou sluchovou vadu přitom má podle statistik jedno až dvě z tisíce narozených dětí, tedy sto až dvě stě dětí ročně v České republice. Středně těžkou vadu odhalí lékaři u 600 až 1200 dětí za rok,“ řekl na úvod Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.  

Před několika lety lékaři ORL (ušní, nosní a krční) kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyšetřili sluch všem prvňáčkům v sedmnácti hradeckých školách. Děti, u nichž měli podezření na nedoslýchavost, putovali na ORL do nemocnice. Tam odborníci zjistili, že téměř 10 procent dětí trpí nedoslýchavostí, přičemž u dvou procent šlo o poruchu trvalou.

 

 

„U mnoha z nich o vadě či poruše sluchu nevěděli rodiče ani učitelé. Nevědomky prostě při komunikaci s dítětem zvýší hlas. A ve škole si dítě sedne na místo, kde lépe slyší, takže si učitelé ničeho divného nevšimnou,“ podotýká profesor Viktor Chrobok, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF UK Hradec Králové a předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Vadu sluchu nerozpoznali ani pediatři při prohlídce dítěte v pěti letech. „To neznamená, že by něco dělali špatně, jen vyšetření sluchu šepotem prostě nemusí zachytit všechny potíže. Zažil jsem děti, které šepot slyšely normálně, odborné audiometrické vyšetření u nich ale odhalilo nedoslýchavost. Záleží také na tom, jak dítě spolupracuje, zda se snaží, nebo prohlídku víceméně ignoruje. Při audiometrickém vyšetření na ORL se jedná o pečlivější a dokonalejší vyšetření, než je šepot,“ upozorňuje profesor Chrobok.

Velká část vad sluchu není vrozených, ale vzniká později. Výzkum FN HK ukázal, že jich v pěti letech není málo a je proto potřeba zkontrolovat jejich sluch před vstupem do školy, aby se vědělo, zda dítě slyší dobře. Většinu problémů se sluchem lze přitom vyřešit. Nejčastější je nedoslýchavost způsobená zvětšenou nosní mandlí, která tlačí na sluchovou trubici a vytváří ve středním uchu výpotek. Tento problém je příčinou 90 procent vad sluchu objevených u dětí, přitom ho lze jednoduše vyřešit odstraněním mandle a odsátím výpotku.

V případě tohoto vyšetření není třeba mít obavy z nedostatečných kapacit lékařů, neboť odborné analýzy říkají, že jde asi o pět až deset vyšetření týdně na jednom pracovišti. Kompletní seznam ordinací ORL rovnoměrně pokrývajících Českou republiku je nalezení na webových stránkách http://www.otorinolaryngologie.cz/ pod záložkou Screening sluchu.

„Jako praktický lékař vítám, že tato změna přišla. Je ovšem třeba, aby vyšetření sluchu nepodceňovali hlavně rodiče, protože oni jsou ti, kteří mohou jako první zaznamenat začínající problém a my lékaři jim pak můžeme včas pomoci vyšetřením třeba v rámci té preventivní prohlídky“ říká Petr Žáček, pediatr z EUC Kliniky Canadian Medical.

Na pediatry a rodiče apeluje také náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík. „Prevence a včasné zachycení jakéhokoli onemocnění je pro pacienta a jeho zdraví vždy lepší varianta, než následné řešení problémů. I proto bude VZP hradit toto vyšetření u dětí v rámci jejich pětileté prohlídky.“ 

Čím dříve je porucha sluchu odhalena, tím dříve se dítěti dostane adekvátní péče a zmenšují se možné škody. Když dítě ve škole špatně slyší, mívá už třeba ve druhé třídě špatné známky z češtiny, protože nerozumí učiteli při diktátu. A horší výsledky začne mít i v dalších předmětech, což ho do budoucna handicapuje.

 


Odbor komunikace s veřejností
Kontakt pro média: Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?