TZ: Je třeba navýšit cenu práce sester a posílit jejich kompetence.

Vytvořeno: 1. 11. 2008 Poslední aktualizace: 1. 11. 2008

                                                        

TISKOVÁ ZPRÁVA

                                   1. 11. 2008

 

Je třeba navýšit cenu práce sester a posílit jejich kompetence

 

V České republice je stále citelnější nedostatek zdravotních sester, zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních. Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a prezidentka České asociace sester (ČAS) Dana Jurásková se proto dohodli na společném postupu, jak nepříznivý trend zvrátit. Zahrnuje především navýšení ceny práce sester, posílení jejich kompetencí a změny ve vzdělávání. Oznámili to 1. listopadu 2008 na tiskové konferenci v Luhačovicích, kde se uskutečnil sněm ČAS.

 

Podle údajů z ÚZIS chybělo v loňském roce v českých nemocnicích zhruba 750 sester, letos v červnu to bylo již více než tisíc. Počet sester přitom v posledních pěti letech klesá úměrně s počtem lůžek (ročně o téměř 500), což potvrzuje ukazatel – počet obsazených lůžek na jednu sestru (od roku 2000 je pokles z 6,8 na 6,5).

 

Navýšení ceny práce a posílení kompetencí

Průměrná mzda sester se podle statistik pohybuje v rozmezí od 20 do 25 tisíc korun měsíčně. Ministr Tomáš Julínek si je vědom, že s tím nemohou být sestry spokojeny. „Je třeba napravit chybu z minulosti a navýšit cenu práce nelékařů, a tedy zejména sester, v sazebníku výkonů. Můj předchůdce David Rath jako ministr zdravotnictví navýšil cenu práce pouze lékařům a sestry hodil přes palubu,“ zdůraznil Tomáš Julínek.

 

S prezidentkou ČAS Danou Juráskovou se shodl na potřebě zvýšení úhrady za práci sester od zdravotních pojišťoven a upravení zdravotně pojistných plánů. Ministerstvo připravilo potřebné změny v novele zákona č. 48/1997 Sb., které umožní provést změny v tzv. „úhradové vyhlášce“ a více zaplatit jiného nositele výkonu než lékaře. Rovněž by měla být navýšena tzv. „indexace výkonu“ nelékařských zdravotnických pracovníků s ohledem na dosaženou kvalifikaci a odpovídající mzdu, což ve svém důsledku znamená zvýšení mzdy nelékaře ve výkonu.

 

Ministr se chce zaměřit i na zlepšení využití vnitřních rezerv, tedy stávajících prostředků nemocnic k lepšímu ohodnocení práce sester. „Uložil jsem ředitelům přímo řízených organizací, aby se zaměřili na stabilizaci ošetřovatelského personálu a hledali další možnosti, jak si tuto klíčovou pracovní sílu udržet,“ uvedl v Luhačovicích ministr Julínek.

 

Další zásadní změnou, se kterou přichází ministr Tomáš Julínek a která zlepší nejen finanční ohodnocení sester, ale také péči o pacienty, je posílení kompetencí sester. „To velice vítáme. Připravuje se novela příslušné vyhlášky, kde je možné dohodnut se s  ostatními organizacemi, včetně lékařských společností, na výkonech, kterými lze pověřit absolventa s vysokoškolským studiem nebo se specializací,“ potvrzuje prezidentka České asociace sester Dana Jurásková.

 

Odstranění chyb ve vzdělávání

Velká část absolventek oboru zdravotnický asistent nadále pokračuje ve studiu a nenastupuje do zaměstnání, zjednodušeně řečeno – sestřičky sedí ve školních škamnách namísto aby byly u lůžka pacienta,“ uvedl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Chyba podle něj nastala před čtyřmi roky, kdy bylo studium v oboru zdravotnický asistent zahájeno a předpokládalo se, že absolventky doplní chybějící stavy ve zdravotnických zařízeních. „Tento předpoklad se nenaplnil, po ukončení studia se  devadesát procent absolventů  rozhodlo pro další  studium v oboru všeobecná sestra,“ dodal ministr.

 

Z ankety ministerstva zdravotnictví vyplývá, že na vyšších odborných školách pokračuje ve studiu z tisícovky přijatých studentů přes osm set zdravotnických asistentů a na vysokých školách studují všeobecné sestry absolventky vyšších zdravotnických škol v 86 %. „Současný vzdělávací systém zachytává potenciální pracovní sílu. Nepovolit studium by byla diskriminace, proto okamžité řešení není tak snadné,“ přibližuje úskalí nápravy Dana Jurásková. Ministr zdravotnictví přesto vidí východisko. „Musíme prověřit efektivitu vzdělávacího systému, chceme jednat s ministerstvem školství na úrovni náměstků a pozvat děkany vysokých škol. Budeme navrhovat rozšíření kombinované formy studia a zkrácení studia pro absolventy oboru všeobecná sestra,“ říká Tomáš Julínek.

 

 

Doplňující fakta:

–  šlo již o třetí setkání ministra zdravotnictví Tomáše Julínka s předsedkyněmi ČAS

–  ČAS sdružuje největší počet nelékařských profesionálů – celkem 22 tisíc

– ČAS se podílí prostřednictvím prezidentky nebo dalších zástupců na práci významných poradních orgánů ministerstva – Kolegium ministra, Oborová komise IGA, Rada poskytovatelů, Akreditační komise a zkušební komise a nyní budou přizváni i do pracovní skupiny, která řeší Sazebník výkonů a zabývá se i jejich úhradou od pojišťoven.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?