Transplantologii podpoří systém úhrad

Vytvořeno: 10. 9. 2015 Poslední aktualizace: 10. 9. 2015

„Čísla za první pololetí ukazují, že se špičkovým českým transplantologům daří udržet pozitivní trend z loňského roku, tedy že čekací doby na orgány se nadále zkracují a ubývá pacientů, kteří zemřeli dříve, než se dočkali transplantace,“ pochválil vývoj ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s tím, že na podporu transplantačního programu připravuje ministerstvo zdravotnictví nový výkon v seznamu zdravotních výkonů.

Nový výkon č. 78890 – SIGNÁLNÍ VÝKON INDIKACE ODBĚRU ORGÁNU A ORGÁNŮ OD ZEMŘELÉHO DÁRCE, bude součástí novely vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, a to od 1. 1. 2016. „Ministerstvo zdravotnictví přiřadí v úhradové vyhlášce na příští rok tomuto výkonu úhradu ve výši 10 000 korun za každého pacienta, který je příjemcem orgánu nebo orgánů od zemřelého dárce. Nemocnici, která indikuje člověka vhodného k odběru orgánů, vznikají ve spojitosti s touto aktivitou vícenáklady a systém zdravotního pojištění zatím nezná způsob úhrady. Právě tento stav novinka vyřeší. Chceme tak motivovat zařízení akutní péče k nahlášení potenciálních dárců koordinačnímu centru transplantací,“ vysvětlil ministr Svatopluk Němeček.

„Česká republika patří ke špičce světové transplantologie a v oblasti dárcovství se řadí mezi 5 nejaktivnějších zemí v Evropě,“ potvrzuje ředitel Koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že nový výkon jednoznačně podpoří úspěšný rozvoj transplantačního programu. Je totiž nezbytné v maximální míře využít k odběru orgánů vhodné dárce, aby pak transplantace co nejrychleji mohla přispět ke zlepšení zdravotního stavu pacienta.

Transplantace v ČR za 1. pololetí 2015

V České republice je celkem 7 transplantačních center, ve kterých se provádí transplantace srdce, plic, jater, slinivky břišní, ledvin, Langerhansových ostrůvků a tenkého střeva.

V období 1. 1. – 30. 6. 2015 bylo v ČR realizováno celkem 378 transplantací. Nejčastějším a ve všech transplantačních centrech prováděným zákrokem je transplantace ledvin (222), dále pak jater (89 – provádí pouze IKEM a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně), srdce (34 – IKEM a FN Motol v Praze, CKTCH Brno), slinivky břišní (16 – IKEM) a plic (14 – FN Motol).

Největší počet žijících i zemřelých dárců orgánů za první pololetí letošního roku zaznamenala kromě IKEMu (87) transplantační centra v Ostravě (17) a v Hradci Králové (15).

K 1. 9. 2015 bylo na čekací listině registrováno 700 pacientů. Od 1. 1. 2015 sem bylo nově zařazeno 530 pacientů, zatímco 43 nemocných zemřelo bez transplantace.

Další údaje a statistiky k transplantacím v ČR jsou k dohledání na stránkách Koordinačního střediska transplantací www.kst.cz.

Česká webová a mobilní aplikace napomůže mezinárodní výměně orgánů

V letošním roce 2015 vrcholí práce na mezinárodním projektu FOEDUS, který sdružuje 17 evropských zemí s cílem usnadnit mezinárodní spolupráci v oblasti transplantační medicíny. V rámci tohoto projektu zastřešuje Česká republika naprosto zásadní oblast: čeští specialisté s pomocí informačních technologů navrhli, vyvinuli a uvedli do rutinního provozu mezinárodní informační platformu, která prostřednictvím Internetu a mobilních zařízení umožňuje velmi rychlou výměnu informací o požadavcích nebo nabídkách orgánů k transplantaci v rámci Evropy. Doposud totiž komunikace o výměně orgánů v evropských zemích probíhala pouze pomocí telefonu a faxu, což bylo časově náročné a často nedostačující pro včasné nalezení vhodného příjemce orgánu v zahraničí.

Od června 2015 je tato webová a mobilní aplikace Foedus-eoeo rutinně používána – za necelé dva měsíce provozu bylo prostřednictvím systému zadáno celkem 30 nabídek a 40 poptávek orgánů směřovaných na celou oblast Evropy. Z těchto 30 nabídek byly jinou zemí akceptovány a následně transplantovány 4 orgány. Ledvina dvouletého italského chlapce tak zachránila dětský život ve Španělsku. Španělsko bylo také úspěšným příjemcem dětských jater a tenkého střeva z Francie, zatímco francouzské srdce bylo úspěšně převezeno a transplantováno v Itálii.

Systém vytvořený českými specialisty pracuje spolehlivě a pacientům reálně zvyšuje šance na úspěšnou transplantaci.

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?