Tomáš Julínek se „vrací“ do Ivančic

Vytvořeno: 21. 12. 2007 Poslední aktualizace: 21. 12. 2007

Ministr zdravotnictví a senátor Tomáš Julínek zavítá 15. ledna do svého
volebního obvodu Brno-venkov. V Ivančicích se stane svědkem okamžiku,
kdy tamní nemocnice přejde na stoprocentní digitální zpracování
rentgenových snímků. Projekt vychází z blízké dostupnosti brněnské
metropolitní sítě, která je založena na tzv. PACS.

PACS, čili – Picture Archiving and Communication System
(informační systémy pro archivaci a přenos obrazů) jsou významnou
součástí telemedicíny. Poskytují rychlý přístup k digitalizovaným
obrazům, které vznikají díky zobrazovacím vyšetřovacím metodám (např.
rentgen, mamograf, ultrazvuk, CT, mikroskop apod.). Lékaři již nemusejí
používat rychlé posly, ale mohou si ze svého pracoviště v reálném čase
prohlížet a vyhodnocovat snímky, které vznikly na jiných pracovištích.
To je trend, který ministerstvo zdravotnictví podporuje.

Ministr Tomáš Julínek má však ještě jeden dobrý důvod navštívit
Nemocnici Ivančice – působil zde totiž několik let jako její ředitel.
Již v roce 1997 připravil projekt rekonstrukce nemocnice, který
zahrnoval také projekt digitální komunikace. Současný ministr, tehdy
jako ředitel, usiloval o to, aby mohli lékaři z Ivančic konzultovat
digitální cestou například vyšetření CT se svými kolegy na
specializovaném pracovišti v Brně. Takový přístup prokazatelně zlepšuje
kvalitu zdravotní péče a snižuje náklady. Vedle toho počítal T. Julínek
ve svém projektu s elektronickou komunikací s lékaři „z terénu“,
zejména praktickými, kteří s nemocnicí spolupracují.

Srdečně zveme novináře na brífink s ministrem, který se v nemocnici Ivančice uskuteční 15. ledna od 11,15 hod. (bližší informace podá vedení nemocnice na telefonním čísle 546 439 400).
Kromě Ivančic na své cestě navštíví ministr také nemocnici a radnici v
Tišnově a nakonec i Dům pečovatelských služeb v tomto městě. Tomáš
Julínek rovněž poskytne rozhovor brněnské televizní stanici TVB.

V následujícím souboru je program návštěvy Ivančic a Tišnova ministra Tomáše Julínka.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?