Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Tomáš Julínek rozjel dotační program na podporu vzdělávání lékařů a sester

Vytvořeno: 7. 1. 2009 Poslední aktualizace: 7. 1. 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA
7. 1. 2009


Tomáš Julínek rozjel dotační program na podporu vzdělávání lékařů a sester


Ministerstvo zdravotnictví ČR rozdělí v letošním roce celkem půl miliardy korun na rezidenční místa nejen pro lékaře, ale i nelékařské zdravotní pracovníky. Tyto peníze půjdou přednostně do oborů, ve kterých je velký nedostatek specialistů. Je to díky vzdělávacím zákonům, které v loňském roce prosadil a nyní do praxe uvádí ministr Tomáš Julínek. Ministerstvo tak účinně bojuje nejen proti nedostatku lékařů v některých oborech, ale tyto dotace pomohou i přísunu nových kvalitních pracovních sil do českého zdravotnictví.


Ministerstvo zdravotnictví podpoří tři sta míst pro lékaře na celkovou dobu studia v částce 311 milionů korun a 449 míst na část studia pro lékaře, kteří již specializační přípravu zahájili ve výši 13 milionů korun. Například obor všeobecné praktické lékařství bude podpořen 149 místy a celkovou částkou 154 milionů korun. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky je určena celková dotace 170 milionů korun. „Jedním z prioritně podpořených specializačních oborů je ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči s počtem 730 míst. Celkově bude podpořeno 1925 nelékařských míst,“ doplňuje Markéta Hellerová, náměstkyně pro zdravotní péči.


Lékařská rezidenční místa byla vytipována na základě dat z ÚZIS, údajů o potřebě specialistů z jednotlivých krajů, analýzy ministerstva zdravotnictví a podle počtu absolventů studijního magisterského oboru všeobecné lékařství v roce 2007. U nelékařských zdravotnických pracovníků byl počet vypsaných rezidenčních míst určen dle potřebnosti odborníků v příslušných oborech a výše celkové dotace pro rok 2009.


„Abychom mohli podpořit specializační vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci dotačního programu Rezidenční místa, bylo nutné upravit legislativu, vytvořit nové prováděcí předpisy a metodiku. Je to velký posun vpřed oproti předchozím letům a věřím, že přispěje k dalšímu zkvalitnění péče pro pacienty, které je pro ministerstvo jednou z priorit,“ říká ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.


Veškeré informace k dotačnímu programu Rezidenční místa jsou k dispozici na stránkách ministerstva v sekci odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – dotační programy – rezidenční místa. Žádost o dotaci na rezidenční místo lze na ministerstvo doručit ode dne následujícího po uveřejnění vypsání dotačního výběrového řízení, avšak nejpozději do 16. března 2009. Žadateli o dotaci na rezidenční místo se mohou stát organizace, které mají své sídlo na území ČR a které splňují podmínky uvedené v metodice dotačního řízení.


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?