Titulem “Podnik podporující zdraví” bylo letos oceněno 24 společností

Vytvořeno: 31. 10. 2023 Poslední aktualizace: 3. 11. 2023

Dnes se v prostorách Kaiserštejnského paláce uskutečnilo slavnostní předání ocenění Podnik podporující zdraví 2023. Jde již o devatenáctý ročník soutěže, kterou vyhlašuje hlavní hygienik České republiky. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajišťuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Jejím hlavním mottem je aktivní podpora zdraví na pracovišti. Tato soutěž je známá i na mezinárodní úrovni. Ocenění letos získalo celkem 24 společností/organizací, z toho 7 poprvé.

Cílem je ocenit ty společnosti, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců. Řada těchto podniků se stará nadstandardně nejen o své zaměstnance, ale jejich aktivity jsou přínosem pro široké okolí a jsou důležitým činitelem ve svém regionu. Navíc příkladnou péčí o zdraví a zdravý životní styl svých zaměstnanců motivují další podniky ke snaze zavést podobná opatření.

„Podpora zdraví na pracovišti je velmi důmyslná strategie, která doplňuje zákonnou péči o zdraví zaměstnanců, založená na dobrovolné účasti zaměstnavatele i zaměstnanců a organizovaná podle podmínek každého pracoviště. Jejím cílem je podpora a rozvoj zdravého životního stylu a tím snižování zdravotních rizik a zlepšování kvality života. Jedná se o unikátní aktivitu, která v celkovém úhlu pohledu přináší uspokojení zaměstnancům a jejich rodinám, ale také zaměstnavatelům,“ sdělil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví a zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš Fošum.

Tento rok byly oceněny mj. čtyři společnosti, které se soutěže Podnik podporující zdraví účastní od jejího prvního vyhlášení v roce 2005. Jedná se o společnosti AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, EUROVIA Kamenolomy, a.s., Pražská energetika a.s. a Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Mezi opakovaně obhajující patří i letos oceněné organizace Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích a Krajský úřad Kraje Vysočina. Naopak poprvé byla oceněna organizace Nemocnice sv. Alžběty s.r.o. nebo společnost Continental Barum, s.r.o., významný výrobce pneumatik pro osobní i nákladní vozy. Všechny oceněné společnosti naleznete v příloze.

Soutěžit mohou všechny společnosti a organizace, které jsou českými právními subjekty. Společnosti/organizace soutěží ve dvou kategoriích. Velké s více než 250 zaměstnanci a malé a střední do 250 zaměstnanců. Titul Podnik podporující zdraví získávají vítězové na tři roky. Právo i nadále užívat toto označení přitom mnohé společnosti/organizace obhajují opakovaně. V roce 2023 ocenění získalo celkem 24 společností/organizací, z toho 7 poprvé.

„Podpora zdraví na pracovišti je dlouhodobě přínosná aktivita. Výsledkem programů podpory zdraví na pracovišti je snižování krátkodobé pracovní neschopnosti, fluktuace a pracovní úrazovosti, zlepšení produktivity a zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců. Významným benefitem nadstandardní péče o fyzické i duševní zdraví zaměstnanců a dobré vztahy na pracovišti je zvládání nejen běžných, ale i krizových situací. Pro zúčastněné společnosti a organizace má význam informační i vzdělávací a stimuluje k dalšímu rozvíjení péče o zdraví zaměstnanců,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?