Tiskové prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR: Rozhodčí řízení neskončilo, arbitráž pokračuje

Vytvořeno: 26. 5. 2011 Poslední aktualizace: 26. 5. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR plně respektuje právo Obvodního soudu města Vídeň rozhodovat o návrzích na exekuci, které jsou mu předloženy. V tomto směru vnímá i jeho rozhodnutí. Přestože Ministerstvo zdravotnicví ČR nemá k dispozici oficiální stanovisko soudu, z veřejných informačních zdrojů jasně vyplývá, že rakouský soud čistě formálně posoudil podklady, které mu předložila firma Diag Human, a vyhodnotil je tak, že již rozhodčí řízení v takzvané kauze Diag Human skončilo.

 
Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že CR u obvodního soudu ve Vídni prokáže, že spor nebyl ukončen a že tzv. konečný rozhodčí nález není pravomocný. Prokáže totiž, že bylo zahájeno tzv. přezkumné rozhodčí řízení, a to na základě návrhu obou stran sporu. Pokud se tak stane, je Česká republika připravena po společnosti Diag Human SE požadovat plnou náhradu touto exekucí způsobené škody.
 
Ministerstvo zdravotnictví připomíná, že stát u přezkumného rozhodčího senátu usiluje o přehodnocení konečného rozhodčího nálezu, neboť je přesvědčen, že se nepodařilo žalující straně prokázat údajnou škodou, kterou si žalobce nyní nárokuje.
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy

Typ souboru: doc
TZ_DiagHuman.doc (142,00 KB)

Jste spokojeni s obsahem této stránky?