Tiskové prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR ke kauze Diag Human v České televizi

Vytvořeno: 19. 7. 2011 Poslední aktualizace: 19. 7. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR důrazně odmítá nedávnou kampaň k takzvané kauze Diag Human vedenou některými redaktory pořadu Reportéři České televize. Ti zcela nekvalifikovaně a výhradně na základě laických domněnek a spekulací podali divákům nepravdivé a zavádějící informace. Ministerstvo zdravotnictví ČR je přesvědčeno, že stát postupuje správně a že předložené důkazy a právní stav věci mluví jednoznačně v jeho prospěch. V této souvislosti lituje skutečnosti, že veřejnoprávní televize podkopává pozici státu v tomto sporu a že práce jejích redaktorů postrádá základní atributy profesionální novinářské práce. S překvapením také konstatuje, že tato nekvalitní práce byla oceněna Novinářskou cenou Nadace Open Society Fund a jediné vysvětlení vidí v tom, že porota této soutěže nebyla seznámena s podstatou sporu a právním rámcem, v němž se zástupci státu pohybují.

Ministerstvo zdravotnictví připomíná, že spor je veden v  rozhodčím řízení, v němž vystupuje žalobce, společnost Diag Human a žalovaný, český stát, který ze zákona zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Přestože ministerstvo nemá kompetence k tomu, aby přezkoumávalo postup státu, či jeho zástupce, má v této věci dostatek informací, aby mohlo zodpovědně prohlásit, že postupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nemůže nic vytknout a neshledává v něm žádná pochybení. Ministerstvo zdravotnictví nemůže komukoli diktovat, jaký má mít názor na průběh sporu a případné procesní aktivity některého z účastníků. Za nezodpovědné ale považuje, že odborné závěry v této věci v rámci pořadu České televize vyslovovali laici, tedy osoby, které nemají žádnou právní kvalifikaci, ač pro posouzení správnosti či nesprávnosti postupu je zcela nezbytná.
 
Ministerstvo zdravotnictví žádá, aby v rámci vyvážené diskuze Česká televize předložila státu odborné stanovisko konkrétního odborníka, který uvede, v čem podle něj stát pochybil a co měl udělat jinak, než udělal. V případě, že takové stanovisko nemá a její redaktoři neměli svá tvrzení podložená, žádá od České televize omluvu.
V příloze naleznete otevřený dopis ministra zdravotnictví řediteli České televize a právní stanovisko  JUDr. Tomáše Sokola.
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?