Tiskové prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 25. 4. 2012 Poslední aktualizace: 25. 4. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR se nehodlá zapojovat do kampaně sloužící ke zviditelnění předsedy Národní rady pro zdravotně postižené ČR Václava Krásy a odborových organizací. Odmítá proto reflektovat jejich požadavek na setkání v rámci dnešního společného nátlakového happeningu v budově ministerstva.

 
Vedení ministerstva důrazně odmítá, že by se nesetkávalo,  či se nechtělo setkat s představiteli odborů, pacientských organizací či Rady zdravotně postižených. Ministr a jeho náměstci se s odbory potkávají pravidelně alespoň jednou měsíčně, buď v rámci jednání tripartity či na samostatných schůzkách.
 
Schůzka s panem Krásou a zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, o níž společně požádali, se uskuteční na platformě tzv. Malé tripartity a účastníci o ní byli informováni.
 
Ministerstvo zdravotnictví považuje  za nemorální, že pan Krása zneužívá členy Národní rady pro zdravotně postižené ČR ke strašení českých pacientů. Je smutné, že jeho snaha slouží primárně jen k jeho zviditelnění a zviditelnění jeho spolupráce s odborovými organizacemi. Jeho poplašné zprávy jsou zcela nepravdivé a poškozují české zdravotnictví v čele s pacienty.  Reforma naopak pacientům poprvé přináší jasná práva, o něž se budou moci opřít, a rychlou pomoc díky zkrácení průměrných čekacích dob na operace a náročná vyšetření.
 
Účelové strašení veřejnosti pro vlastní zviditelnění je bohužel tím momentem, který ve společnosti vyvolává zbytečné a neopodstatněné obavy. Ministerstvo zdravotnictví proto tento způsob nátlaku nepodporuje, ale je samozřejmě plně otevřeno konstruktivní diskusi. Ministerstvo ujišťuje pacienty, že nic z toho, čím odborové organizace ve spojení s panem Krásou straší, rozhodně nehrozí. 
 
Smutná účelovost vyjádření pana Krásy je dobře viditelná v tom, že osobně v rámci svých politických aktivit je dlouholetým propagátorem:
– příplatků ve zdravotnictví
– odstátnění zdravotnických zařízení
– zavedení poplatku za recept
– individualizace zdravotního pojištění
– vyšší spoluúčasti pacientů
– zavedení mechanizmů zamezujících zneužívání péče
– příliš široké  solidarity  systému  
– zamezení ověřování diagnóz u dalšího lékaře 

Jste spokojeni s obsahem této stránky?