Tisková zpráva: Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dochází ke změně ve vedení

Vytvořeno: 9. 2. 2009 Poslední aktualizace: 9. 2. 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA
9. 2. 2009


 


Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dochází ke změně ve vedení


Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, se rozhodl k 9. únoru 2009 odstoupit z osobních důvodů ze své funkce. Řízením nemocnice bude pověřena Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, která doposud působila jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní Thomayerově nemocnici. MUDr. Jan Bříza bude ve své práci pro VFN v Praze pokračovat ve funkci zástupce ředitele. Řádné výběrové řízení na nového ředitele proběhne nejpozději do třech měsíců.


MUDr. Jan Bříza odchází z funkce ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze po necelých třech letech. Pod jeho vedením se podařilo významně posílit pozici nemocnice jako špičkového pracoviště, které poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči nejen pro obyvatele Prahy a Středočeského kraje. VFN v Praze získala řadu prestižních ocenění, obsadila přední příčky v žebříčcích spokojenosti pacientů i zaměstnanců a došlo k otevření některých nově zmodernizovaných zdravotnických provozů. „Rád bych poděkoval panu doktorovi Břízovi za skvělou spolupráci ve všech oblastech řízení této významné instituce. Jeho zásluhou se podařilo stabilizovat celkovou ekonomickou a finanční situaci nemocnice,“ uvádí Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví, a dodává: „V roce 2008 hospodařila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze s kladným hospodářským výsledkem ve výši 26,9 milionů korun. Společně se nám podařilo významně snížit zadlužení nemocnice, které management pana doktora Břízy převzal z minulosti.“


Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., pověřená vedením nemocnice, bude pokračovat ve všech probíhajících aktivitách, projektech a investicích, které v současné době probíhají, a to až do řádného výběrového řízení. „Řízení nemocnice přebírám se vší zodpovědností a s cílem upevnit její postavení celostátního významu nejen z hlediska specializované péče, ale taky zdravotnického vzdělávání a klinického výzkumu,“ říká nová ředitelka Dana Jurásková. Nápomocen jí v tom bude i MUDr. Bříza z pozice zástupce ředitele: „Chtěl bych se zaměřit především na oblasti, které mi jsou nejbližší, a to medicínu, vědu a akreditace, tedy odborné činnosti.“


Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA


Od roku 1987 působí ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde zastává post náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči. Působila rovněž jako zástupce ředitele v době realizace projektu spolupracujících fakultních nemocnic a v roce 2007 byla pověřena vedením nemocnice do výběrového řízení, kterého se neúčastnila. V roce 2003 se stala vedoucí Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. Je prezidentkou České asociace sester. V letech 2000 až 2004 studovala na VŠE, kde získala titul MBA. V roce 2007 dokončila postgraduální studium oboru sociálního lékařství na LF UP v Olomouci. Ve své profesní činnosti se vždy orientovala na management zdravotnických zařízení a řízení kvality zdravotní péče.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?