Tisková zpráva ministra zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 20. 2. 2011 Poslední aktualizace: 20. 2. 2011

Ministerstvu zdravotnictví se podařilo vytvořit prostor pro smír mezi protestujícími lékaři v nemocnicích a ministerstvem. Memorandem o úpravě poměrů ve zdravotnictví ze dne 17. 2. 2011 tak ministerstvo učinilo řadu příslibů, zejména mzdových. Ministerstvo rovněž přislíbilo vyzvat ředitele všech přímo zřizovaných nemocnic k přijetí lékařů zpět do pracovního poměru při splnění dvou podmínek:


 


1) Lékaři požádají o zpětvzetí výpovědi


2) Jejich přijetí nebudou bránit již obsazená místa a restrukturalizační záměry managementů nemocnic 


 


Lékařskému odborovému klubu – Svazu českých lékařů však nebylo přislíbeno, že budou přijati všichni lékaři, kteří o to požádají. Ministerstvo proto nehodlá zasahovat do personální politiky jednotlivých nemocnic, neboť ta podléhá plné pravomoci i odpovědnosti jejich ředitelů.


Pokud by na základě výzev z  LOK – SČL  došlo k  plošnému narušení smíru lékaři, bylo by to jednoznačným porušením dohody ze strany odborů. Pokud by došlo k neshodám na úrovni jednotlivých nemocnic, je řešení v plné kompetenci  managementů.


 


 


Leoš Heger


ministr zdravotnictví


 


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?