Tisková zpráva: Ministr zdravotnictví Julínek razantně mění pravidla řízení nemocnic

Vytvořeno: 20. 12. 2007 Poslední aktualizace: 20. 12. 2007

Ministerstvo zdravotnictví na poradě s řediteli přímo řízených
organizací představilo novou koncepci a pravidla řízení fakultních
nemocnic a principy jejich strategického rozvoje v podmínkách měnící se
legislativy ve zdravotnictví. Za prioritní považuje ministerstvo
hospodaření a tedy ekonomickou stabilizaci těchto organizací.

Ministr očekává od ředitelů fakultních nemocnic vypracování skutečných
strategií rozvoje v nových legislativních, úhradových a konkurenčních
podmínkách, provedení postupné restrukturalizace podle těchto plánů a
přípravu na transformaci na Univerzitní nemocnice.

Za prvořadý úkol považuje ministr plnění finančního plánu a dosažení
pozitivního hospodářského výsledku v roce 2007. Dále snižování
zadlužení a ztrát minulých let, zajištění ekonomicky efektivní
investiční politiky a důraz na procesy řízení kvality poskytované péče
podle mezinárodních akreditačních standardů.

Za jeden z podpůrných kroků považuje ministerstvo posílení prvků osobní
motivace, avšak i zodpovědnosti vrcholového vedení. Ministerstvo je
připraveno navýšit managementu motivační odměny za splnění cílů a
přiblížit je tak tržním podmínkám, na druhé straně hodlá vyvozovat
větší osobní zodpovědnost za jejich nesplnění. Nově už nebudou vybraní
ředitelé jmenováni na dobu neurčitou, ale na dobu tří až čtyř let, jak
je to u většiny větších firem běžné. Po uplynutí této doby budou muset
svou funkci znovu obhájit.

Ministr zdravotnictví dnes v této souvislosti rovněž odvolal z
funkce 3 ředitele nemocnic, které spadají do přímé působnosti
ministerstva zdravotnictví, a sice Fakultní nemocnice Olomouc, Doc.
Jaroslava Vomáčku, Fakultní Thomayerovy nemocnice, MUDr. Petra Malého a
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, MUDr. Marii Alušíkovou, CSc.
Tímto rozhodnutím ministr vyvodil osobní spoluzodpovědnost ředitelů za
dlouhodobé zadlužování nemocnic a ekonomické problémy, které se na jaře
loňského roku vyhrotily natolik, že si vynutily mimořádný výdaj
státního rozpočtu ve výši téměř 1,9 miliardy. Vyvozena byla i jejich
spoluzodpovědnost za neefektivní řízení investic a nakládání s majetkem
nemocnic.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek pověřil řízením Fakultní nemocnice
Olomouc doc. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc., přednostu 1. chirurgické
kliniky. (Doc. Neoral již jednou nemocnici řídil v době, kdy tehdejší
ministr Kubinyi odvolal ředitele Vomáčku rovněž z důvodů špatného
hospodaření. Ministryně Emmerová jej však opět do funkce vrátila.)
Fakultní Thomayerovu nemocnici dočasně povede statutární zástupkyně
odvolaného ředitele, Mgr. Dana Jurásková, MBA s kontrasignací vrchního
ředitele přímo řízených organizací ministerstva ing. Kabátka a Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady MUDr. Marek Zeman (MUDr. Zeman v
minulosti ve vinohradské fakultní nemocnici již působil jako náměstek
pro léčebně-preventivní péči).

Ve všech třech nemocnicích budou neprodleně vyhlášena výběrová řízení,
z nichž vzejdou noví ředitelé nemocnic. Současně v nich bude proveden
důsledný forenzní audit hospodaření.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?