Tisková zpráva: Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje veřejnou diskuzí na problematiku očkování proti rakovině děložního čípku

Vytvořeno: 24. 7. 2009 Poslední aktualizace: 24. 7. 2009

Karcinom děložního hrdla je v celosvětovém měřítku druhým nejčastějším nádorem u žen. V České republice tímto druhem rakoviny onemocní každý rok více než jeden tisíc žen. Ministerstvo zdravotnictví ČR vede nad touto problematikou širokou diskuzi se zaměřením na možnosti prevence očkováním. Součástí těchto aktivit byl i dnešní seminář na téma Problematika rakoviny děložního čípku pořádaný
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou ministryně zdravotnictví Dany Juráskové, Madeleine Albrightové a předsedy Poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Petra Tluchoře.

Boj proti karcinomu děložního hrdla je jednou z priorit ministerstva zdravotnictví. V loňském roce spustilo celorepublikový screeningový program zaměřený na jeho včasný záchyt a proběhla rovněž certifikace cytologických laboratoří, které smějí zpracovávat odebrané vzorky. „Screening představuje v současnosti jednoznačně nejúčinnější nástroj pro boj s karcinomem děložního hrdla. Další cestou je plošné očkování vakcínou, která pomocí viru podobných částic pokrývá většinu typů HPV (lidských papilomavirů) odpovědných za vznik karcinomu děložního hrdla.  Ministerstvo zdravotnictví chce dát prostor odborné veřejnosti i zákonodárcům, aby o problematice očkování proti rakovině děložního čípku otevřeně diskutovali,“ říká první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr. „V několika zemích Evropy již plošné očkování dívek proti karcinomu děložního hrdla probíhá. Cílem všech diskuzí by mělo být i nalezení odpovědi na otázku, zda má takovéto očkování z farmakoekonomického pohledu smysl rovněž v České republice“ vysvětluje ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Rakovina děložního čípku představuje obrovskou zdravotní, psychickou a sociální zátěž pro každou ženu. Podle údajů WHO na ni každoročně zemře 270 tisíc žen a každý rok je diagnostikováno asi 500 tisíc nových případů onemocnění. V Evropě každým rokem přibývá 60 tisíc žen s rakovinou děložního čípku a 30 tisíc žen této zákeřné nemoci podlehne. Ženy navíc mnohdy nevědí, proč by měly chodit na pravidelné gynekologické prohlídky spojené s odběrem cytologického stěru. Právě tento stěr však dokáže odhalit změněné buňky na povrchu děložního čípku, a tím umožnit včas zahájit vhodnou léčbu.

Celé tiskové prohlášení – viz níže „Přílohy“:

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?