Testování ve školách minulé pondělí odhalilo 1 236 konfirmovaných pozitivních případů onemocnění covid-19 u žáků a dalších 177 případů u pedagogů a zaměstnanců

Vytvořeno: 10. 1. 2022 Poslední aktualizace: 10. 1. 2022

V pondělí 3. ledna bylo v rámci plošného testování provedeno více než 1 452 900 testů mezi žáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci škol. U žáků testování odhalilo celkem 1 236 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 97,4 zachycených případů/100tis. testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo potvrzeno 177 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 96,2 zachycených případů/100tis. testovaných osob. Průběžné výsledky testování za čtvrtek zatím ukazují 3 379 pozitivních případů a čeká se na jejich konfirmaci.

Ve dnech 3. – 6. ledna 2022 proběhla první dvě kola plošného testování na covid-19 ve školách. Jedná se dosud o největší provedené plošné šetření, které zahrnovalo všechny žáky, studenty i zaměstnance a týkalo se 5 329 škol.

Nově byl využitý zcela nový informační systém, který proces a hodnocení testování zajišťoval. Níže uvedená data dokládají, že se podařilo implementovat dosud největší „datový most“ mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství. Ve spolupráci obou resortů je v život uveden udržitelný systém sledující nejen jednotlivé testy a jejich primární i konfirmované výsledky, ale také logistiku dodávek testů, automatizované vystavování žádanek na konfirmace a hodnocení následných epidemiologických šetření. Na testování se podíleli a skvělou práci odvedli pracovníci a vývojové týmy Armády ČR, ÚZIS ČR a NAKIT, a samozřejmě také samotné školy, pedagogové a studenti, bez kterých by implementace a sběr kvalitních dat nebyly možné.

 

Souhrnné výsledky testování z 1. kola ze dne 3. 1. 2022

Spolupráce škol při hlášení výsledků je plně srovnatelná až lepší, než tomu bylo při testování na podzim 2021. Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 97 % škol.

 • nahlášeno je více než 1 269 tis. testů u žáků / studentů a téměř 184 tis. testů u zaměstnanců
 • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 3 885 u žáků/studentů a 526 u zaměstnanců
 • po konfirmaci PCR k 10. 1. registrujeme: 1 236 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 177 potvrzených nákaz u zaměstnanců
 • v přepočtu na 100 tis. testů vychází významně vyšší záchytovost na SŠ než na ZŠ, a to u zaměstnanců i žáků (konfirmované výsledky metodou PCR)

Po konfirmaci metodou PCR k 10. 1. registrujeme celkem: 1 236 nákaz u žáků/studentů, 177 nákaz u zaměstnanců. Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. Ag testů tato:

 • 97,4/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 88,0; SŠ: 120,5)
 • 96,2/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 39,2; SŠ: 234,1)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR:

 • Výsledky konfirmace byly dohlášeny u cca 80 % primárních záchytů ve školách
 • Konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 37,7 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 43,1 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Uvážíme-li, že testování ve školách je populačně plošným jednodenním průřezovým šetřením s většinovým pokrytím populace dětí a mladistvých, jsou záchyty řádově v souladu s populačními nálezy. Celkové populační záchyty za den 3. 1. 2022 v přepočtu na 100 tis. osob dané věkové třídy byly tyto:

 • věková třída 6 – 11 let: 106,9
 • věková třída 12 – 15 let: 118,7
 • věková třída 16 – 19 let: 141,7

Celkem bylo v populaci za 3. 1. 2022 zachyceno 1 926 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 5 – 19 let. Z toho 1 236 (64 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS prokázala u 717 (37 %) případů přímou souvislost se školou či školním kolektivem.

 

Průběžné výsledky testování z 2. kola ze dne 6. 1. 2022 (bez konfirmací)

Primární záchyty nákaz z 2. kola testů jsou srovnatelné s 1. kolem:

 • dosud byly dohlášeny výsledky od cca 95 % škol
 • zaznamenáno je 2 964 primárních záchytů u žáků/studentů a 415 záchytů u zaměstnanců.

Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?