Testování ve školách a firmách dnes končí

Vytvořeno: 18. 2. 2022 Poslední aktualizace: 18. 2. 2022

Vzhledem ke klesajícímu trendu šíření onemocnění covid-19 končí 18. února 2022 preventivní screeningové testování ve školách a firmách. Díky němu se podařilo izolovat zdroje nákazy a zpomalit nástup šíření ve firemních a školních kolektivech, zpomalilo se její zavlečení mezi zranitelnou skupinu obyvatel a podniky i školy zůstaly v drtivé většině otevřené.

„Plošné testování v době nástupu a průběhu vlny nakažlivé varianty omikron umožnilo eliminovat zdroje nákazy a zásadně zpomalit její nekontrolovatelné šíření ve školních a firemních kolektivech. Díky tomu se nákaza v raných fázích nešířila mezi zranitelnou skupinou obyvatel, což se kladně projevilo také na nižším počtu hospitalizací,“ vysvětluje přínos screeningového testování ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Díky spolupráci s experty z Armády ČR a všech škol, pedagogů a dalších zúčastněných se nám podařilo získat plošnou a téměř 100% datovou zpětnou vazbu a velmi kvalitní data. Ta nám poskytla velmi precizní přehled aktuální epidemické situace, což nám umožnilo predikovat její vývoj a rychle reagovat na vývoj situace. Je za tím velké nasazení a tisíce hodin času lidí v systému Chytré karantény. Velmi si této spolupráce vážím a děkuji za ni,“ uvedl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Výsledky posledního kola testování ve školách potvrzují, že šíření vysoce nakažlivé varianty viru Omikron v populaci postupně ustupuje. Testování žáků odhalilo celkem 5 451 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 610,4 zachycených případů/100 tisíc testovaných osob. Jde o významný pokles ve srovnání s výsledky z 31. ledna, kdy bylo potvrzeno 13 595 záchytů nákazy (1 315,9/100tis.), a ze 7.února, kdy testy u žáků a studentů odhalily 8 970 nákaz (1037,7/100tis.). U pedagogů a zaměstnanců bylo 14. února potvrzeno 609 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 445,3 zachycených případů/100tisíc testovaných osob. I zde jde o významný pokles, dne 31. ledna bylo u pedagogů a zaměstnanců potvrzeno 1 818 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR (1094,5 / 100tis.) a dne 7.února to bylo 1048 nákaz (767,6/100tis.).

Projekt preventivního screeningového testování ve školách byl postaven na zcela novém informačním systému. Získaná data dokládají, že se podařilo implementovat dosud největší „datový most“ mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství. Ve spolupráci obou resortů je tak v život uveden plně udržitelný systém sledující nejen jednotlivé testy a jejich primární i konfirmované výsledky, ale také logistiku dodávek testů, automatizované vystavování žádanek na konfirmace a hodnocení následných epidemiologických šetření.

Na vývoji systému a na testování se podíleli pracovníci a vývojové týmy Armády ČR, ÚZIS ČR a NAKIT, a samozřejmě také samotné školy, pedagogové a studenti, bez kterých by implementace a sběr kvalitních dat nebyly možné. Celková souhrnná data a řada otázek a odpovědí je k nalezení v příloze tiskové zprávy.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?