Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Také ministerstvo zdravotnictví se zúčastňuje ZÓNY 2008

Vytvořeno: 27. 11. 2008 Poslední aktualizace: 27. 11. 2008


            Je časné listopadové ráno. V Jaderné elektrárně Dukovany došlo k radiační havárii. Radioaktivní látky unikly mimo vlastní areál objektu a  ohrozily obyvatelstvo v  okolí…    

                  Tak nějak začíná scénář celostátního cvičení ZÓNA 2008, které začalo ve středu 26. listopadu  v 7.00  a potrvá tři dny. Připravilo je ministerstvo vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, ministerstvem obrany a s dalšími složkami, mezi nimiž plní svoji nezastupitelnou roli rovněž ministerstvo zdravotnictví.


 


            Podle zákona o krizovém řízení a zákona o ochraně veřejného zdraví má ministerstvo zdravotnictví kupříkladu, byť nyní jen „cvičně“, právo vyhlásit v ohroženém regionu zcela mimořádná opatření proti šíření přenosných nemocí, zajišťuje opatření ve vztahu ke kontaminované pitné a užitkové vodě a potravinám, může sáhnout k mezinárodní zdravotnické spolupráci, koordinovat nasazení zdravotnické záchranné služby i mimo postižený kraj, bude-li to naléhavost události vyžadovat. Vzhledem k nemalým úkolům při cvičení ZÓNA 2008  se činnosti Ústředního krizového štábu účastní i hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví Michael Vít se spolupracovníky, zatímco z „centra“, vedle ministra Tomáše Julínka, činnost ministerstva a celého zdravotnictví v této mimořádné situaci koordinuje Krizový štáb ministerstva.


 


            Výsledkem je zejména okamžitá možnost rozšíření sil a prostředků základních složek integrovaného záchranného systému například o fakultní nemocnice a další odborná zdravotnická zařízení, včetně traumatologických a popáleninových center, speciálních center pro poskytování péče ozářeným osobám či o pomoc psychologů. Pomoc poskytuje rovněž Toxikologické informační středisko zřízené při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také například ministerstvem přímo řízené Zdravotnické zabezpečení krizových stavů, schopné rychle navýšit kapacity nemocnic až o 12 tisíc lůžek.


 


            Událost, jejíž mizivou pravděpodobnost odborníci přirovnávají k možnosti srážky zeměkoule s jinou planetou, se tak stává vhodnou příležitostí k prověření orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů. ZÓNA 2008 je největším cvičením s radiologickou problematikou  v novodobé historii naší země. Celkem se ho zúčastní více než 500 osob a množství techniky, včetně moderní videokomunikace. Poznatky získané během tohoto cvičení budou plně využitelné u kteréhokoli  typu mimořádné události, byť si přejeme, aby k žádné takové hrozbě nedošlo.


 


 


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?