Světový den zdraví

Vytvořeno: 5. 4. 2013 Poslední aktualizace: 5. 4. 2013

U příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) probíhá každoročně vždy 7. dubna Světový den zdraví, při kterém se WHO snaží zaměřit pozornost na vybrané klíčové priority veřejného zdraví. Letošním tématem je kontrola vysokého krevního tlaku a zvýšení povědomí o rizikových faktorech, které krevní tlak nepříznivě ovlivňují. 

V ČR se odhaduje výskyt hypertenze ve věku mezi 25. – 64. rokem až na 35 %, přičemž její výskyt se zvyšuje s věkem, v seniorském věku trpí touto nemocí až dvě třetiny osob. „Odhaduje se též, že hypertenze zapříčiňuje asi 13 % všech úmrtí. V České republice došlo jen v roce 2011 k více než 52 tisícům úmrtím na nemoci oběhové soustavy,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. Hypertenze je často přezdívaná jako „skrytý zabiják“, jelikož toto onemocnění dlouhou dobu nemusí provázet žádné příznaky. O to vážnější jsou však důsledky, mezi které patří zejména zvýšené riziko infarktu myokardu, cévních mozkových příhod a selhání ledvin. Může rovněž dojít ke slepotě, srdečním arytmiím či selhání srdce.
 
Mezi rizikové faktory patří zvýšený příjem soli a tuků, špatné stravovací návyky, obezita, škodlivé užívání alkoholu a tabákových výrobků, sedavý způsob života a nedostatek fyzické aktivity, stres, rodinné predispozice, věk nad 65 let či přidružené nemoci, např. cukrovka.
 
K rozvoji hypertenze dochází při opakovaném naměření hodnot přesahujících hodnoty 140/90 mmHg. Z celkového počtu 52 tisíc úmrtí na nemoci oběhové soustavy zhruba polovinu (téměř 27 000) představovaly případy ischemické nemoci srdeční a přes 10 800 cévních mozkových příhod. Celkem onemocnění srdce a cév představují polovinu ze všech úmrtí. „Z hlediska jednotlivých příčin smrti převyšuje Česká republika průměr EU nejvíce právě v úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci, a to o více než 50 %. Výskyt onemocnění lze přitom ovlivnit životosprávou – ať už se jedná o správné stravovací návyky, stravu bez přebytku soli a tuků, dostatek pohybu apod.,“ vysvětluje ministr zdravotnictví.
 
Světová zdravotnická organizace označila hypertenzi za světově nejrozšířenější preventabilní onemocnění. Zdravý životní styl je efektivním řešením pro předcházení vzniku vysokého krevního tlaku, velmi důležité jsou i pravidelné preventivní prohlídky u praktických lékařů, vždy jednou za dva roky, jejichž součástí je i měření krevního tlaku. Světová zdravotnická organizace proto apeluje ke zvýšení povědomí o výskytu tohoto onemocnění, vhodné prevenci a dostupnosti včasné léčby.
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?