Světový den porozumění autismu: JINÍ… Ne horší.

Vytvořeno: 31. 3. 2017 Poslední aktualizace: 31. 3. 2017

U příležitosti Světového dne povědomí o autismu (World Autism Awareness Day), který se již tradičně koná 2. dubna, se Ministerstvo zdravotnictví zapojuje do osvětové kampaně „Light it up blue“, u nás „Česko svítí modře“. V podvečer tohoto dne se v oknech rozsvěcují modrá světla nebo se účastníci kampaně např. oblékají do modrého oblečení – modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.

„Rozsvícením modrého světla chceme podpořit snahu o porozumění lidem s autismem a jejich blízkým. Potřebují, abychom jim dali najevo, že nám nejsou lhostejní,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Motto letošního již IV. ročníku celorepublikové osvětové kampaně „Česko svítí modře“, která usiluje o lepší vzájemné poznání a pochopení majoritní společnosti a lidí s autismem, zní „JINÍ… Ne horší.“ Projekt organizuje platforma Naděje pro Autismus na výraz podpory lidem žijících s autismem s cílem přitáhnout pozornost široké veřejnosti k pojmu Autismus. Kampaň „Česko svítí modře“ vyzývá občany k tomu, aby rozsvítili modrá světla v noci z 2. na 3. 4. ve svých domovech, kancelářích či ve významných budovách. U příležitosti Světového dne porozumění autismu se pak v průběhu celého měsíce dubna napříč republikou konají nejrůznější kulturní, společenské či sportovní akce. Stěžejní myšlenkou letošního ročníku kampaně je změna náhledu společnosti na lidi s autismem, snaha zbavit ji mýtů a předsudků, protože lidé s autismem jsou JINÍ… Ne horší.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz
 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?