Světová zdravotnická organizace vyhlásila stupeň 6 pandemického ohrožení chřipkou A/H1N1

Vytvořeno: 11. 6. 2009 Poslední aktualizace: 11. 6. 2009

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zvýšila stupeň 5 pandemického ohrožení chřipkou A/H1N1 na stupeň 6. Virus, který se v současné době šíří, vyvolává mírné či středně těžké formy onemocnění. Situace v České republice i v Evropě je stále pod kontrolou, počty nemocných narůstají jen velmi zvolna. V České republice se do současné doby potvrdily pouze čtyři pozitivní případy.

 

Česká republika je v současné době plně připravena na zvládnutí vyššího výskytu nových onemocnění virem A/H1N1. V současné době ČR postupuje podle schváleného Pandemického plánu. Bylo zavedeno pravidelné sledování akutních respiračních infekcí v pěti věkových kategoriích na území celého státu. Byla zavedena moderní a rychlá diagnostika nového chřipkového viru A/H1N1. Byly a jsou prověřovány Pandemické plány jednotlivých krajů a jednotlivých resortů.

 

WHO nepřipravuje žádná restriktivní opatření, např. uzavření hranic či zákaz nebo omezení cestování. Bude podporována snaha o co nejmenší narušení běžného chodu společnosti, aby se minimalizovaly sociální i ekonomické dopady.

 

V České republice jsou vzhledem k dosud mírnému tempu nárůstu případů stále na místě opatření, která brání dalšímu šíření viru. Od určité fáze nárůstu počtu nemocných se podle pokynů WHO bude maximum pozornosti přesouvat na péči o pacienty, nikoli na úsilí zastavit šíření viru. Jednou ze základních a určujících vlastností chřipkového viru je však jeho genetická nestabilita a velká proměnlivost, proto nelze nikdy dopředu odhadnout závažnost kmene, který se uplatní jako kmen pandemický.

Videozáznam z brífinku:

V příloze: Originální verze této tiskové zprávy: TZ_MZ_AH1N1_2009_06_11

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?