Světová zdravotnická organizace podporuje nový protikuřácký zákon

Vytvořeno: 1. 12. 2015 Poslední aktualizace: 1. 12. 2015

Dne 1. 12. 2015 se uskutečnilo setkání odborných zástupců Evropské úřadovny Světové zdravotnické organizace s náměstkyní ministra JUDr. L. Teska Arnoštovou, Ph.D. a dalšími zástupci Ministerstva zdravotnictví, dále zástupci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády a odborných organizací na téma prevence užívání tabáku a alkoholu v ČR.

Projednáno bylo zejména téma vládního návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který bude na programu jednání poslanecké sněmovny Parlamentu ČR příští týden. Experti Světové zdravotnické organizace Kristina Mauer-Stander a dr. Lars Møller ocenili v rámci diskuse úsilí Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti prevence tabáku a alkoholu, zároveň se vyjádřili pochvalně o nových akčních plánech pro oblast kontroly tabáku v ČR a pro omezení škod působených alkoholem, které vláda schválila v srpnu 2015. Zástupkyně Světové zdravotnické organizace Kristina Mauer-Stander uvedla doslova: “Návrh protikuřáckého zákona, kterým se teď zabývá poslanecká sněmovna, je nesmírně vítanou aktivitou ČR i v rámci mezinárodního kontextu. Ministerstvu zdravotnictví nabízíme expertní pomoc při jeho obhajobě během dalšího legislativního procesu.“

Diskutován byl také boj s tabákovou a alkoholovou lobby při prosazování účinných opatření. Účastníci setkání závěrem konstatovali, že i vliv této lobby na projednávání návrhu zákona na půdě Parlamentu ČR bude zajímavé sledovat.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?